HSP op het werk.

HSP betekent High Sensitive Person, dat je een hoogsensitieve persoon bent. Je ervaart prikkels van buitenaf heel intens. Prikkels zoals zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Een HSP persoon kan bijvoorbeeld muziek, kunst of een film intensief ervaren. Veel kunstenaars zijn personen met HSP. En het is een aangeboren eigenschap wat recent bewezen is.

Onbegrip en misstanden.

Als er op de juiste manier mee wordt omgegaan is het een positieve eigenschap. Twintig procent van de bevolking is HSP. En natuurlijk heb je er op de werkvloer ook mee te maken. Helaas hebben veel leidinggevenden te weinig te weinig oog en kennis voor een werknemer met HSP. Daardoor kunnen er misstanden ontstaan. Door het onbegrip en het gevoel niet begrepen te worden, is het resultaat dat mensen met HSP onzeker worden en dat is jammer. Want juist deze mensen hebben veel talent.

Eigenschappen van een High Sensitive Person.

 • Betrouwbaar en toegankelijk.
 • Discreet en integer.
 • Een hoog rechtvaardigheidsgevoel.
 • Voelen sfeer heel goed aan.
 • Perfectionistisch.
 • Creatief en empathisch.
 • Oog voor details en snel verbanden kunnen zien.

‘Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is.’

Filippenzen 2:4

De juiste omgang.

Zelf ben ik ook HS, en heb daar in het verleden op mijn werk heel veel last van gehad. Want in die tijd was er helemaal niets over bekend. Daardoor heb ik veel stress ervaren wat doorwerkte tot in mijn privé leven.

Voor de HSP werknemer.

 Het is van belang om dit te bespreken met de werkgever en collega’s . Want pas dan heb je kans op verbetering. Ga uitgerust naar je werk, heb je slaapproblemen dan is het belangrijk om hulp te gaan vragen. Neem ook je concentratie onder de loep, want als je niet goed kunt concentreren op je werk geeft dat ook problemen. Ga van te voren na of je fulltime of beter parttime kunt gaan werken. Bespreek of jezelf je uren in kunt delen, en bijvoorbeeld wanneer je pauze nodig hebt. Ben je snel afgeleid vraag dan of je oortjes of een koptelefoon mag gebruiken.

Voor de werkgever.

Ga met je werknemer in gesprek. Bespreek de knelpunten en hoe het eventueel anders kan. Een HSP werknemer is creatief, heeft specifieke talenten en vindt een goed gesprek van belang. Deze werknemer heeft vaak een rustige werkomgeving nodig en zo min mogelijk afleiding.

Als dit allemaal lukt is het een plezier en een zegen voor werkgever en werknemer. En zeker een goede aanwinst voor u als werkgever.

‘ En de één gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde één, een ieder naar zijn bekwaamheid.’

Mattheüs 25:15

Brigitte.

de arbeidsmarkt als transfermarkt

De arbeidsmarkt als transfermarkt

De transfermarkt is gesloten! Op woensdag 1 september 2021 sloten de transfermarkten. Christiano Ronaldo ging naar zijn oude club Manchester United en Lionel Messi ging naar Paris Saint-Germain (PSG). En zo werden nog veel meer andere spelers bij andere clubs weggekocht.

De transfermarkt is een bijzondere markt. Over het algemeen worden spelers steeds meer waard en de ene na de andere recordtransfer valt. Voor de meeste spelers zijn meerdere clubs die interesse hebben en degene die het snelste handelen of het meeste bieden zijn vaak degenen die de spelers binnen halen.

De transfer van Lionel Messi was bijzonder, want hij speelde al 21 jaar bij Barcelona. PSG was dan ook trots dat zij Messi een contract konden bieden en dit zorgde voor een grootse presentatie.

Arbeidsmarkt

Hoe anders is het op de arbeidsmarkt. Er wordt gewacht tot een medewerker op een vacature reageert, dan worden er meerdere gesprekken gevoerd. Er wordt een standaardreactie uitgestuurd naar iedereen die het niet is geworden. Degene die aangenomen wordt, komt op de eerste dag een gebouw binnen en vaak is nog niet eens alles geregeld.

De arbeidsmarkt is krap. In de afgelopen jaren is de werkloosheid aanzienlijk afgenomen. In veel functies is een tekort en heeft vrijwel elke werknemer een baan. Toch blijven we vaak vacatures uitzetten en afwachten tot men reageert. Vervolgens willen we graag niet te oude, flexibele en hardwerkende medewerkers, die al een boel werkervaring hebben.

Werknemers zijn net profvoetballers

Maar wat als we eens gaan handelen als op de transfermarkt? Als je een vacature hebt, kijken naar interessante werknemers, voordat zij bij jou komen. Vervolgens deze kandidaten benaderen en verleiden om bij jou te solliciteren. En daarna niet kijken naar het verleden (waar heeft deze speler allemaal gespeeld?), maar naar de potentie die de werknemer heeft.

Als je een vacature hebt, is dat een kans om een goede werknemer aan te trekken. Natuurlijk is het belangrijk dat men weet dat er een vacature is, maar wacht niet af tot men solliciteert. Neem het voortouw en verleid talent om bij jou te komen werken.

CVB Recruitment

Om dat te gaan doen, gaat de Christelijke Vacaturebank actief meespelen op de arbeidsmarkt. We gaan bij een vacature de arbeidsmarkt op en gaan op zoek naar de beste kandidaten. Allereerst maken we bekend dat u een vacature heeft, door middel van plaatsingen uw vacature. Zo weten kandidaten dat u op zoek bent en kunnen wij hiernaar verwijzen voor het solliciteren. Wij maken uit de kandidaten alvast een selectie, zodat u niet onnodig tijd verdoet, door allerlei niet-passende CV’s door te moeten nemen.

Daarnaast gaan wij op zoek naar het beste talent, wat bij uw vacature past. Het is ons doel om het schaap met 5 poten te vinden en te verleiden om bij u te gaan werken. Zoals een club hun scouts op pad stuurt om het beste talent te vinden, zo stuurt u ons op pad. En wij gaan er alles aan doen om die topspeler voor uw vacature te interesseren.

De grootse aankondiging

Vervolgens is het aan u hoe u laat weten dat u die ene topspeler hebt gevonden. Regelmatig komen op LinkedIn berichten van bedrijven voorbij die trots hun nieuwe werknemer presenteren. Hoe gaat u dat doen? We denken graag met u mee!

waardering

Waardering op de werkvloer.

Waardering op je werk brengt werk geluk. Je voelt je waardevol door erkenning en waardering. Met plezier naar je werk gaan draagt bij tot lichamelijk en geestelijk welzijn. Omdat je het grootste deel van je leven op de werkvloer door brengt is dit zeker van belang. Ook als je thuiswerkt is waardering van belang.

Het stimuleert je om aan je opdrachten te werken en ideeën op te doen.

Waardering geven en waardering krijgen.

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de werknemers plezier haalt uit het krijgen en geven van een compliment. Een gemeend en oprecht compliment verbetert de prestaties. En ook heel belangrijk is dat het ziekte verzuim omlaag gaat. Omdat je onderling een goede relatie opbouwt verbetert de samenwerking met je collega’s hierdoor. Het brengt een positieve en goede sfeer op het werk.

‘Want zij hebben mijn geest verkwikt en die van u. Erken zulke mensen dan.’

1 Korintiërs: 16:18

Waardering is een basis behoefte.

Ieder mens heeft waardering nodig om zich goed te voelen, want het geeft je energie om je werk te kunnen doen. Welke vorm van waardering je ook geeft, als het maar oprecht en eerlijk is. En op een gepaste manier:

 • Positieve woorden.
 • Maak tijd vrij voor je werknemer of collega.
 • Je helpt de ander waar het nodig is.
 • High five of een schouderklop ( niet als er corona is).

Door  complimenten worden er geluksstoffen in je hersenen aangemaakt en dat heet dopamine.

Het gevoel van euforie zorgt ervoor dat je met plezier je werk doet, plus het stimuleert je om je taken te volbrengen.

Als je jezelf niet gewaardeerd voelt.

Neem niet meteen ontslag, ga eerst na of je gevoel wel klopt. Ga met je collega of leidinggevende in gesprek en wordt daarbij niet boos. Maak niemand verwijten want dan heb je kans dat de ander zich aangevallen voelt. Probeer het zo rustig en ontspannen mogelijk het gesprek aan te gaan.

 • Kies een geschikt moment.
 • Stel open vragen.
 • Vraag door als je de ander niet begrijpt.
 • Sta altijd open voor feedback.
 • Spreek je waardering uit.

Leg de lat niet te hoog, wees tevreden met wie je bent en vindt jezelf de moeite waard.

Bedenk altijd dat je Gods geliefde kind bent, je staat er niet alleen voor. Hij houdt van je zoals je bent.

‘Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen.’

Spreuken 16:3
christelijke blog pesten op het werk

Pesten op het werk.

Pesten op het werk komt vaker voor dan men denkt. Je kunt last krijgen van stress, dat kan zich aan uiten door niet meer kunnen slapen, en verlies van zelfvertrouwen. Op den lange duur kun je er zelfs depressief van worden.

Pesten op het werk

Wat is pesten.

Pesten is intimiderend gedrag collega’s of leidinggevenden, en kan zich uiten in onder andere:

 • negeren
 • buitensluiten
 • schelden
 • belachelijk maken
 • agressie
 • roddelen

Wat kan de reden zijn van het pesten.

Pesten geeft de pester een gevoel van macht. Hij of zij denkt door te pesten meer waardering van anderen te krijgen. Er populair door te worden en daardoor meer complimenten te krijgen. Vaak is een pester in het verleden zelf ook gepest, maar het kan ook door de opvoeding uit de jeugd zijn gekomen.

Als jezelf gepest wordt.

Een gebrek aan weerbaarheid kan je tot slachtoffer van pesten maken. Zelf ben ik in het verleden ook gepest op het werk. Ik was nogal een stil en teruggetrokken plus verlegen persoon, en was nog maar 16 jaar. Ook durfde ik niet voor mijzelf op te komen. Het pesten uitte zich dan ook door mij steeds belachelijk te maken. Ik schaamde mij en durfde het daarom tegen niemand te vertellen. Het hield pas op tot ik mijn ontslag kreeg, want ik durfde niet meer naar mijn werk te gaan.

Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.

Spreuken 12:18

Wat kun je er tegen doen.

Probeer aan te geven dat het pesten te ver gaat en dat je er last van hebt. Want het kan ook zomaar zijn dat de pester of pesters denken ‘dat het wel meevalt’. Helpt dat niet zoek dan hulp bij een vertrouwenspersoon van je werk of een maatschappelijk werker. Vraag advies bij anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, wat is hun ervaring hier mee? Als het allemaal niet helpt zoek dan een andere baan. Het gaat tenslotte ook om je gezondheid en geestelijk welzijn.

Kom voor jezelf op.

Ik schaamde mij ervoor en heb daarom nooit hulp durven zoeken. Mijn vertrouwen in God heeft mij er doorheen gesleept. Echt geloven deed ik toen nog niet, maar toch wist en voelde ik dat Hij met mij was. En dat was heel bijzonder. Omdat pesten altijd gevolgen heeft voor andere dingen in je leven, ben ik later op een groepstraining gegaan om voor mijzelf op te durven komen. En dat heeft zeker zijn vruchten af geworpen. Ik durfde anderen aan te spreken in een groep, en durfde mijn grenzen aan te geven. En tijdens die training kwam ik er ook achter dat ik hooggevoelig ben en introvert. Je kunt dan te veel prikkels binnen krijgen uit je omgeving. Ook daar heb ik mee om leren gaan.

Houd moed

Stap uit je slachtoffer rol en kom voor jezelf op, dan gaat er een andere wereld voor je open.

Komt tot Mij, allen die vermoeid zijn en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Matteüs 11:28-29.

Geschreven door Brigitte de Jong

Andere blogs van Brigitte

blog thuizorg

Werken in de thuiszorg.

Er zijn steeds meer ouderen die thuis hulp nodig hebben. Dat kan onder andere zijn een hulp in de huishouding, of hulp bij het douchen, aankleden of hulp bij het toedienen van medicatie. Door de druk op de zorg is er helaas vaak geen tijd meer voor een gesprek en een luisterend oor. Terwijl juist daar zo’n grote behoefte aan is.

Ik heb zelf vanaf 2007 tot en met september 2020 met veel plezier in de thuiszorg gewerkt. Het was precies wat ik zocht, mensen helpen die zo hard hulp nodig hebben. Het is enorm dankbaar werk, gezegend voelde ik mij met deze baan. Ik werkte als hulp bij het huishouden, het belang daarvan wordt helaas erg onderschat. Dat was voor mij des te meer een reden om het door te zetten. Want er komt zoveel meer bij kijken.

Meer dan huishouden alleen.

Het is ook je taak om te signaleren, of er iets van belang is met betrekking tot je cliënt om aan je leidinggevende door te geven. Het kan zijn dat je cliënt niet meer voor zichzelf kan zorgen, of deels niet mee. Zo kan het zijn dat het gedrag ineens veranderd, bijvoorbeeld niet meer willen eten of geen maaltijd meer kunnen maken. Etenswaren die bederven in de koelkast, of lichamelijke gebreken krijgen. Het is van belang daar heel goed op te letten.

Er kunnen ook situaties voorkomen die minder leuk zijn. Het is van belang daar goed mee om te kunnen gaan. Meestal kun je daar een (korte) cursus over krijgen. Ik heb dat ook gedaan en dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Het kan zijn dat je opeens geen goed meer kan doen bij de cliënt, degene wordt opeens onvriendelijk, of je kan met een cliënt niet goed communiceren. Daarom is het van belang dat je bij dit werk inlevingsvermogen hebt. En erg veel geduld. En daarmee bedoel ik dat het kan voorkomen dat degene zich niet goed kan uiten, veel pijn heeft, de kinderen niet meer ziet, of zich eenzaam voelt. Bijna altijd is er wel een reden voor bepaald gedrag.

Van werk naar dierbare en mooie herinneringen.

Bij mij werd in 2018 de diagnose reuma gesteld. Het afgelopen jaar werd het werk in de thuiszorg helaas te zwaar. Door de reuma ging ik langzaam achteruit waardoor ik beetje bij beetje steeds meer minder uren kon werken. En op den duur ging het helaas helemaal niet meer. Met pijn in het hart ben ik gestopt, ik miste het enorm want met een aantal cliënten had ik heel mooie band opgebouwd. Mijn gedachten gaan vaak terug naar die mooie momenten, het zijn nu dierbare en mooie herinneringen die in mijn hart gegrift zijn.

De helende werking van de natuur.

Soms kan het werk ook heel heftig zijn, want als een cliënt ernstig ziek wordt en het onvermijdelijke afscheid komt. Gelukkig kon ik daar goed mee om gaan, en lukte dat niet dan haalde ik de rust en berusting uit de natuur. Dat hielp enorm, een strandwandeling langs de zee met de rustgevende geluiden van de golven, een heerlijke frisse boswandeling, of je hoofd lekker leeg maken door de frisse wind in je haren te voelen door een eind te fietsen.

Nieuwe uitdaging.

Ik ben heel dankbaar dat ik dit werk heb kunnen doen. Nu heb ik mij op het schrijven gericht, het zat mij als kind al in de vingers. En ik heb sterk het gevoel daarmee aan te slag te gaan, wie weet…Met plezier volg ik al een cursus korte verhalen schrijven, en nu hoop ik te kunnen gaan bloggen. Spannend hoor, zo hoop ik op deze manier voor anderen wat te kunnen betekenen.

Ik zal mijzelf even voorstellen: mijn naam is Brigitte, ik ben 58 jaar en alleenstaand. En ik woon in den Burg, op het mooie eiland Texel.

‘Zoals U wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.’

Lukas 6:31

vis ontwikkeling

2020: Ontwikkeling en verbetering

vis ontwikkeling

Op bovenstaande afbeelding heb ik mijn logo gebaseerd. De pijl die boven CVB staat, is gebaseerd op de vis die naar de volgende kom springt: een ontwikkeling.

Ontwikkelingen in 2020

In 2020 heeft de Christelijke Vacaturebank zich verder ontwikkelt en verbetert. Niet alleen zijn de views en bezoekers met bijna 80% toegenomen, ook het aantal klanten is toegenomen, er zijn nieuwe diensten bij gekomen (CV-abonnement). Daarnaast is de dienstverlening opnieuw geëvalueerd en zal in 2021 een nieuwe rol van dienstverlening uitgerold worden.

Sinds juli hebben we een nieuwe dienst uitgerold: het CV-abonnement. Door een CV-database te creëren, waar klanten bij kunnen en direct contact contact op kunnen nemen met werkzoekenden, is niet alleen de reactieve werving, maar ook de proactieve werving onderlegd.

Dienstverlening in 2021

Vanaf 2021 zal de dienstverlening veranderd en verbeterd worden. Vanaf dit jaar zullen er meerdere mogelijkheden zijn om de vacatures te promoten:

 1. Vacature plaatsen op Christelijke Vacaturebank (inclusief (gratis) promotie op social media: € 50,- (verplicht)
 2. Vacature doorplaatsen op een vacaturebank in de regio, branche en op opleidingsniveau (via Het VacatureLoket): € 25,-
 3. Vacature doorplaatsen in regionale en branchegroepen op social media (via Topflexer.nl): € 25,-
 4. Betaalde promotie van de vacature op Facebook/Instagram (je kan zelf bepalen hoeveel je inzet, maar wij kunnen wel advies geven): € 0 – 175,-
 5. Promotie van de vacature op LinkedIn (je kan zelf bepalen hoeveel je inzet, maar wij kunnen wel advies geven): € 0 – 175,-
 6. Advertentie in een tijdschrift (€ 215 – 450)
 7. CV-abonnement (per maand): € 50,-
 8. Advertentie op Christelijke Vacaturebank (per maand): € 50,-

Je vindt de diensten op de pagina diensten.

Ook in 2021 hopen we ons verder te ontwikkelen. Later volgt hierover meer informatie.

vertrouwen

Vertrouwen

Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat ik wist dat ik op zoek mocht gaan naar een andere baan. Dat is altijd een vervelend bericht en het kan je tot wanhoop drijven. Hoe kom je daar doorheen?

Solliciteren is eigenlijk al een baan op zich. Als je het naast je huidige baan doet, kan het daarom slopend zijn. Vaak ben je dan doordeweeks overdag aan het werk, intussen kom je steeds vacatures tegen die je leest en overweegt of je er op gaat solliciteren, en in het weekend maak je tijd om je sollicitatiebrieven te schrijven. Zo ben je eigenlijk dag en nacht bezig met solliciteren op het moment dat je nieuw werk nodig had.

God wijs mij Uw weg

Tot vorig jaar werkte ik bij een bedrijf wat mij had laten weten mijn contract niet te verlengen, vanwege slechte financiële resultaten van het bedrijf. Ik kon niet langer betaald worden. Ik werkte in dit bedrijf in de vacaturebranche en zag dus veel (heel veel) vacatures voorbij komen op een dag. Het werk bij de werkgever was al zeer intensief, maar daarnaast zag ik nu ook steeds vacatures waarvan ik overwoog of het iets voor mij kon zijn of niet. Het trok mij leeg.

Als je dan solliciteert, kun je veel afwijzingen krijgen. Meestal is dit een algemene mail waarmee men laat weten betere kandidaten gevonden te hebben. Soms mocht ik op gesprek komen, maar werd ik daarna alsnog afgewezen (te weinig ervaring was meestal alsnog de reden). Ik was de wanhoop nabij en richtte mij tot God: wijs mij uw weg.

Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels?

Mattheus 6:25-26

God laat in de bijbel weten dat Hij voor ons zorgt. Als ik mij echt in nood voel, kom ik daarom altijd bij hem terecht. Hij heeft een plan! Uiteindelijk werd ik gebeld door een bedrijf waar ik twee jaar geleden een gesprek had gehad: Maandag. Ze hadden een opdracht voor mij bij Provincie Flevoland. Een week later zat ik daar op mijn nieuwe job.

Toch gaat het niet altijd zo makkelijk. Desondanks mag je weten en vertrouwen dat God een plan heeft.

God geeft je wat je nodig hebt

Het fascineert mij altijd hoe mensen bij christelijke organisaties van giften kunnen leven. Ik vroeg dan ook eens aan iemand of hij niet bang was als de giften niet zo hard liepen. Echter verwees hij ook naar Mattheus 6. Hij vertrouwde er volledig op dat God hem gaf wat hij nodig zou hebben. Zou jij dat kunnen?

Op God vertrouwen: dat is niet altijd gemakkelijk. Gelukkig heb ik steeds mogen ervaren dat God voor ons zorgt en ons geeft wat wij nodig hebben. Heb jij dit ook zo ervaren? Ik hoor graag je verhaal! Laat hieronder een reactie achter of neem contact op.

Bloghop

Met dit bericht doe ik mee aan de bloghop van september-oktober 2020. Het onderwerp Vertrouwen is gekozen door Johanneke Plaggenmarsch van Waardevol en Uniek. Doe je ook mee?

Bloghop: Uitdaging (vervolg)

Eind jullie schreef ik een bericht over #uitdaging met daarin de oproep om mee te doen met deze bloghop. De bloghop gold voor de maand augustus en blogs konden ingediend worden tot 31 augustus.

En er zijn heel wat reacties geweest! Blijkbaar sprak het onderwerp heel erg aan. Zelfs iemand die niet in de groep Christelijke Bloggers zat, wou graag mee doen. Erg leuk.

In dit bericht zal ik de blogs kort langs gaan en daarna zal ik bekend maken wie het onderwerp voor september-oktober mag gaan bedenken en met dat onderwerp mensen mag gaan uitdagen om te schrijven.

Een verjaardag met een uitdaging

Het eerste blog wat binnen kwam, was van Wat ik Geloof. Dit blog was een bericht op Instagram en ging over een verjaardag met een uitdaging. De schrijver heeft haar verjaardag doorgebracht in de natuur. Ze had 3 sups (stand up paddles) gehuurd. Echter heeft ze watervrees en was dit daardoor een grote uitdaging. Uiteindelijk deelt ze twee gezegdes:

“Twee gezegdes die power geven bij een uitdaging vind ik “Face your fears and live your dream”. Als de gedachte “dat lijkt me echt leuk” door je hoofd schiet, ga de uitdaging aan. God loopt naast je.

Denk je daarna “Maar dat kan ik niet!”, onthoudt dan: What doesn’t kill you, makes you stronger!”

In alles God zien

Chiel Voerman daagt ons op Chiel Voerman Blog uit om God in alles te zien. God maakt zichzelf in zijn schepping bekend. Hierbij zingt hij graag het lied ‘In Alles’ van Sela:

Als wij voor uitdagingen staan, zijn wij soms zelf aan zet. Soms moeten wij alle controle loslaten en zeggen: Hier ben ik HEER! Wij vinden het soms lastig om God in alles te zien. Wat gaaf dat we een God hebben die aan ons steeds blijft vragen: Waar ben je?

It’s gonna be alright!

Elya de Leeuw schrijft op Krullies Schrijfsels over de uitdagingen in deze wereld. Wat is er veel ellende te lezen in het nieuws. Elya gaat na vijf maanden ziek te zijn geweest weer opbouwen. Dat betekent ook dat zij kwetsbaar is en dus op zichzelf moet letten, maar dat is in deze tijd wel een uitdaging.

Een uitdaging is volgens het woordenboek ‘iets dat inspireert omdat het moeilijk is’. Wat vind jij moeilijk, maar inspireert je tegelijk?

Ook in de bijbel komen mensen voor uitdagingen te staan. Toch loopt het vaak goed af, want Jezus is er bij. Leg je leven maar in zijn handen.

Welke uitdaging ga jij aan?

Op Waardevol en Uniek daagt Johanneke Plaggenmarsch ons uit voor de 40 dagen challenge met het thema ‘Ik ben waardevol’. Haar dochter wou graag een 24-uurs challenge doen met het gezin. Dat betekent 24 uur buiten in de tuin leven en slapen. Alleen voor het toilet mag je binnen naar het toilet gaan. Lezen, puzzelen, spelletjes en andere activiteiten die je buiten kan doen. Ik vond het zelf een erg leuk idee om dit te doen met het gezin. Ik denk dat het je band binnen het gezin erg kan versterken.

Johanneke heeft bij Waardevol en Uniek nu een nieuwe challenge ontwikkeld: een veertig dagen challenge. Veertig dagen lang, verdeeld over 8 weken, ga je aan de slag met uitdagende opdrachten, lees je overdenkingen of luister je naar bemoedigende liederen en inspirerende video’s. Weet jij hoe waardevol je bent? Geloof je het ook met je hart? Zo nee, bekijk dan eens meer informatie over de veertig dagen challenge!

Bloggen in de vakantie

Aritha Vermeulen heeft een blog geschreven over bloggen in de vakantie. De zomervakantie is gehaald en gaat op zoek naar balans tussen inspanning en ontspanning. Ze geeft 7 tips:

 1. Installeer een Pomodoro Timer. Deze geeft na 25 minuten werken, 5 minuten rust.
 2. Wandelen in het bos is voor haar een goede manier om af te remmen en tot rust te komen.
 3. Het boek ‘Nooit meer burn-out‘ geeft je praktische opdrachten om je stressniveau te verlagen.
 4. Lezen in de avond.
 5. Een eigen werkplek zorgt tijdens het werken voor rust in haar hoofd.
 6. Foto’s maken zorgt bij haar voor ontspanning.
 7. Af en toe niks doen geeft rust in haar hoofd.

Bloggen in de vakantie was een mooie uitdaging. Het ging over een stapje terug, stap op, paniek, omgaan met tegenslagen, wandelen en familieleven. Al bloggend ontdekte ik hoe bijzonder het gewone is. Ik houd ervan.

Hechting en vertrouwen

Ina Eertink laat een stukje van haar hart en ziel zien, wanneer zij in dichtvorm schrijft over haar problemen met hechting en vertrouwen. Het kan erg moeilijk zijn om mensen te vertrouwen, zeker als dit al eens heeft gezorgd voor veel pijn. Of misschien heeft het juist (ook) een andere kant. Zodra je iemand vertrouwt, raak je te veel aan die persoon gehecht.

Hoewel er problemen met vertrouwen en hechting zijn, is het verlangen naar pure en echte liefde groot. Een arm om je heen, even niet alleen en iemand die je begrijpt en ziet. Angstige en onzekere vragen kunnen je erg belemmeren en er voor zorgen dat je jezelf niet durft te zijn.

Toch weet ze dat ze op God kan bouwen. Maar het voelen is lastig. Ben ik wel goed genoeg voor Hem? Heb ik wel genoeg over Hem geleerd? Wijst Hij mij niet af? Dat zou de pijnlijkste afwijzing zijn. Dan kun je alleen met je hoofd op God vertrouwen en dat Hij zijn plan met je zal uitvouwen. Ook als je worstelt met moeilijkheden en pijn.

De ontknoping

En dan, na alle blogs gelezen te hebben, moet ik een winnaar kiezen van de Bloghop. Hoewel alle blogs mij erg aanspraken en ik het best moeilijk vond om een favoriet te kiezen, spreekt uiteindelijk het blog van Johanneke Plaggenmarsch op Waardevol en Uniek mij het meest aan. Dit blog vertelt over persoonlijke uitdagingen en biedt daarnaast ook een uitdaging aan ons als lezers.

Solliciteren: Op zoek naar een passende vacature

In deze serie blogs over solliciteren, lopen we het sollicitatieproces door van begin tot eind. Zo geven we je per stap de juiste tips om een sollicitatieproces zo optimaal mogelijk te doorlopen.

Een vacature zoeken lijkt misschien gemakkelijk, maar het is nog niet eens zo simpel als het lijkt. Want hoe vind je een vacature die bij je past? En hoe beoordeel je of jij de passende kandidaat bent voor de functie?

Vacatures vinden

Vacatures zoeken

Er zijn veel verschillende manieren om een vacature te vinden. Het gemakkelijkst is natuurlijk om te kijken bij een bedrijf wat jou inspireert of zij een vacature hebben die bij je past. Dit bis echter intensief en kost veel tijd en energie.

Om de vacatures te verzamelen, zijn er daarom vacaturebanken opgericht om de vacatures te verzamelen. De grootste algemene vacaturebank is Indeed. Er zijn echter ook specialistische vacaturebanken, waardoor je wat concreter kunt zoeken naar vacatures die bij jou in de buurt zijn, aansluiten bij jouw beroepsgroep of op jouw opleidingsniveau. Als Christelijke Vacaturebank bieden wij christelijke vacatures van organisaties met een christelijke grondslag. Zo kan jij werk doen wat bij je christelijke identiteit past.

Een andere manier om vacatures te vinden in het plaatsen van je CV op vacaturebanken, zodat werkgevers jou vinden en kunnen benaderen en zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe vacatures die bij je passen.

Functie-eisen

In een vacature worden functie-eisen vermeld. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen harde eisen en ‘zachte eisen (wensen)’. Een harde eis is altijd opleidingsniveau. Als jij geen diploma hebt voor de functie waarop je solliciteert, zal je in 99% van de gevallen afgewezen worden. Een tweede harde eis is vaak ervaring. Echter is hierin vaak enige ruimte.

Een vacaturehouder heeft vaak een eisenlijst

Daarnaast zijn er dus nog ‘zachte eisen’ of wensen. Deze worden soms weergegeven met een pré, daarnaast zullen het mogelijk softwarepakketten zijn of vaardigheden. Heb je vergelijkbare ervaring/vaardigheden, dan zal dat vaak door de vingers worden gezien.

Bij de functie-eisen is nog wel een opmerking te maken: de functie-eisen die in de vacature staan, zijn niet altijd alle eisen die werkelijk van toepassing zijn. Om de vacature aantrekkelijk te houden, wordt niet altijd de volledige wensenlijst gepubliceerd.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris

Een andere belangrijke factor om te bepalen of de vacature bij je past is het salaris. Non-profitorganisaties, overheid en de zorg werken vaak met salarisschalen vanuit de CAO. Hierin is weinig onderhandeling mogelijk, dus dan moet je bedenken of het genoemde salaris bij jou past.

In het bedrijfsleven wordt vaak gekeken naar het huidige salaris wat je verdient. Gezien de huidige arbeidsmarkt is het echter niet gek om iets meer te vragen. Meestal is dat dan mogelijk.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over het vinden van vacatures, laat dat dan hieronder weten of neem contact op.

Bloghop: Uitdaging

Sinds kort doen we weer een bloghop naar aanleiding van het bericht van Chiel Voerman over het Thema ‘Liefde Dichtbij’. Ik schreef toen over de liefde voor collega’s in combinatie met het thuiswerken tijden corona.

Het vorige vervolg op de bloghop met het thema ‘Anders’ is volledig via de Facebookgroep voor Christelijke Bloggers gegaan. Omdat alleen Bianca en Chiel iets hebben ingezonden, kies ik het vervolgthema. Doe je mee?

Hoe kan ik mee doen?

Iedereen die het leuk vindt om mee te doen gaat aan de slag met het thema dat wordt aangereikt door de gastheer. In dit geval ben ik de gastheer. Alle inzendingen worden verzameld onder het uitnodigende blog van de gastheer. In dit geval dus dit blog. Dit verzamelen gebeurt met een linkje naar je eigen blog, Facebookpagina of andere plek waar je creatief bent geweest.
De gastheer bekijkt de inzendingen en kiest een winnaar en maakt deze bekend in een afsluitend blog op zijn/haar eigen website. Hierbij worden de ingestuurde blogs gelinkt. Dat heeft uiteraard leuke gevolgen voor jouw website. De winnaar gaat in de meeste gevallen de nieuwe bloghop organiseren. Het zou leuk zijn als dit weer van de grond kon komen. Al eerder deden we dit vanuit de groep Christelijke bloggers op Facebook.

Spelregels op een rij

 1. Maak een blog of iets anders en plaats het op je eigen platform met de #bloghopuitdaging.
 2. Zet ergens in je bijdrage dat je meedoet aan deze bloghop en daarbij link je even naar dit bericht. Wie weet wil er nog iemand meedoen.
 3. Plaats je bijdrage in een reactie onder dit blog. Zet daar dus een link neer naar de juiste plek op jouw platform.
 4. Uiterlijke aanleverdatum is 31 augustus 2020.
 5. Zo snel mogelijk na 31 augustus maak ik de winnaar bekend op dit blog en via de Facebookgroep voor Christelijke Bloggers.

Thema juli/augustus: Uitdaging

Het thema voor de komende 1,5 maand is #bloghopUitdaging. Als je een blog op social media post, gebruik dan deze #bloghopUitdaging.

Afgelopen week had ik een mail in mijn mailbox voor de Christelijke Vacaturebank van een oude bekende. Hij vroeg of ik samen met hem een uitdaging aan wou gaan: het werven van een Regiebehandelaar Verslavingszorg voor De Brug in Katwijk. Ik moest er even over nadenken, want aan uitdagingen zit vaak een risico, maar uiteindelijk heb ik besloten de uitdaging aan te gaan.

Uitdagingen komen we in ons leven vaak tegen. Zo kan school of werk een uitdaging zijn, maar je kan de uitdaging ook opzoeken. Uitdagingen kunnen je prikkelen om het beste uit jezelf te halen.

Drie jaar geleden had ik een stage met veel uitdagingen. De beste stage die ik tijdens mijn opleiding heb gelopen. Ik besloot niet te willen stoppen en de uitdaging op te blijven zoeken. Ik ging op zoek naar een goede uitdaging en ontdekte dat een christelijke vacaturebank een mooie uitdaging kon zijn, aangezien er op dit vlak nog niet heel veel was en er dus ruimte lag om dit op te zetten.

Volhouden

Uitdagingen kunnen succesvol uitpakken (zoals bij de Christelijke Vacaturebank), maar het kan ook tegenvallen. Zo heb ik tot vorig jaar een baan gehad die eigenlijk voor mij te hoog gegrepen was en niet bij mij paste. Ook ben ik begin 2019 Telefoonhouder-fiets.nl gestart, maar dit is ook geen succes geworden.

Echter is het niet erg als je een uitdaging aangaat en dat deze tegen blijkt te vallen of niet bij je past. Laat je vooral niet neerslaan door mislukte uitdagingen; je leert er van en kan de ervaring van de mislukking weer gebruiken om een volgende uitdaging aan te gaan.

Afgelopen week las ik zo een artikel over een vrouw (ik weet niet meer waar) die 3 bedrijven zonder succes was begonnen. Elke keer bleek het toch niet te werken. De vierde keer echter, werd het bedrijf zo succesvol dat het bedrijf groot is gegroeid in Europa.

Houd dus vol en blijf de uitdaging zoeken als je merkt dat dit je energie geeft!

Wat doe je als je uitdaging succesvol is geworden?

Als een uitdaging succesvol uitpakt, mag je daar best van genieten. Het is heerlijk als je successen behaald en successen moet je vieren!

Blijf echter niet in het genieten hangen, want dan raak je je uitdaging kwijt. De uitdaging is om nieuwe uitdagingen te vinden. Dit kan binnen je succes zijn om zo je succes uit te bouwen (denk bijvoorbeeld aan de CV database die ik laatst mocht realiseren) of dit kan een uitdaging buiten je succes zijn (Bijv. Telefoonhouder-Fiets.nl). Sommige vervolgen zullen succesvol zijn, anderen zullen minder succesvol zijn. Blijf echter volhouden om de uitdaging op te blijven zoeken.

#BloghopUitdaging

Ik ben benieuwd wat jij over dit thema schijft en zie de link naar je blog hieronder graag tegemoet!