Overview

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 7.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor ongeveer 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinformatie:
Bureau Traject Management (BTM) is de afdeling die verantwoordelijk is voor de zorglogistiek in de regio Noord West; waar alle aanmeldingen binnenkomen, intakes plaatsvinden, indicaties worden aangevraagd en de trajecten van deelnemers in gang worden gezet en gevolgd. De medewerkers onderhouden nauw contact met afdelingsmanagers en persoonlijk begeleiders op de locaties. De doelgroep van het Leger des Heils kenmerkt zich door een combinatie van complexe problemen, waarvoor reguliere zorgtrajecten in de regel niet toereikend zijn. Dat vraagt creatieve oplossingen en financiering, waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

Als BTM hebben we ons werk goed gedaan als een deelnemer op de juiste plek zit en de juiste zorg ontvangt met een passende financiering. We dragen bij aan de missie van het Leger des Heils door anderen in staat te stellen goede zorg te bieden. Wij kijken mee met de deelnemer tijdens zijn hele periode bij het Leger des Heils. We blijven genoeg op afstand om objectief naar de zorg te kunnen kijken, maar zijn betrokken genoeg om verbinding te leggen tussen de vraag van de deelnemer en wat wij hen kunnen bieden. BTM zorgt voor een adequate informatievoorziening omtrent in, uit en doorstroom van deelnemers.

Functieomschrijving

Als adjunct manager BTM draag je bij aan het vertalen, implementeren en evalueren van vastgesteld W&G beleid. Je bent gedelegeerd tactisch- en operationeel leidinggevende en mede verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen BTM. Je geeft mede vorm aan beleid en een werkplan en geeft operationeel leiding aan (een deel van) het team van BTM en verantwoordt je werkzaamheden aan de manager BTM. De adjunct manager BTM is de sparringpartner van het management en van de manager BTM welke hij/zij waarneemt bij diens afwezigheid.

Bureau Traject Management is verantwoordelijk voor de aanmeldingen voor verschillende voorzieningen en ambulante hulp in regio Noordwest, van Den Helder tot aan Den Haag. Binnen het Leger des Heils W&G heeft de afdeling een centrale positie en fungeert zij als het visitekaartje naar buiten toe.

De afdeling is actief betrokken bij het aanvragen, registreren en monitoren van diverse soorten indicaties zodat er een adequate zorgadministratie gevoerd wordt. Ze neemt deel aan verschillende overleggen met ketenpartners om te helpen, vragen te beantwoorden, aanmeldingen te onderzoeken, samenwerking te bevorderen en te acquireren.

Het team waar je leiding aan geeft, is ervaren en functioneert zelfstandig vanuit twee hoofdlocaties (Den haag en Velserbroek). Ze hebben behoefte aan ondersteuning op het gebied van structuur, proactieve informatievoorziening naar hen toe en vanuit BTM naar de organisatie, persoonlijke aandacht en faciliteren van het werk.

Als adjunct manager BTM ben je operationeel verantwoordelijk voor het functioneren van een groot deel van de afdeling. Dit omvat het ontwikkelen en implementeren van beleid rondom zorglogistiek, het doorvoeren van ontwikkelingen met betrekking tot Wmo, WLZ, jeugdzorg, justitie en beschermd wonen.

Je handelt proactief naar alle betrokken partijen, zowel in- als extern. Je monitort de uitvoering van de afspraken, signaleert afwijkingen en zorgt ervoor dat zaken zowel in- als extern een goede plek krijgen en indien nodig leiden tot een verbetering van kwaliteit of werkwijzen.

Functie-eisen

·        Een relevante, afgeronde HBO diploma bij voorkeur in de richting van Sociaal Werk;

·        Goede sociale- en managementvaardigheden om het BTM team te begeleiden en coachen;

·        Affiniteit met het Lean denken en werken;

·        Resultaatgerichtheid: je bent actief gericht op het behalen van concrete resultaten en doelstellingen;

·        De bereidheid om minimaal 1 a 2 dagen per week op onze dependance in Velserbroek te werken;

·        In staat om data rondom zorglogistiek te verzamelen, analyseren en het management te adviseren;

·        Kennis van de veranderingen en trends in de zorg- en welzijnssector en de gevolgen daarvan voor de organisatie;

·        Kennis van verschillende financieringsvormen waar de organisatie mee te maken heeft;

·        Een helikopterview en overtuigingskracht.

·        Je kunt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag aanleveren

Jij hebt een positief christelijke geloofsovertuiging en kan daarom onze doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op www.legerdesheils.nl/identiteit

Arbeidsvoorwaarden

Je mag werken in een organisatie die er toe doet in de samenleving. Jouw werk is daarmee van grote waarde. Wij bieden jou daarom:

·        Een contract voor 36 uur per week

·        Een salaris volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 10. Het bijbehorende salaris is minimaal € 3.869,- en maximaal € 5.702,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd

·        Een contract voor een jaar met de intentie deze te verlengen of om te zetten naar een vast contract

·        Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opname in het pensioenfonds (PFZW), een loopbaanbudget (voor duurzame inzetbaarheid) en keuzebudget (o.a. vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 8,3%)

·        170 Verlofuren per jaar bij een fulltime dienstverband (à 36 uur per week)

·        Reiskostenvergoeding, een NS Business Card en/of een thuiswerkvergoeding

·        Ruimte om jezelf te ontwikkelen binnen een professioneel team

Een passend aanbod van trainingen en opleidingen via onze LdH Academie gericht op jouw werkgebied

Contactinformatie

Solliciteer uiterlijk zondag 16 juni via de solliciteerbutton op onze website.

Wat kun je verwachten als je bij ons solliciteert?
Bij het invullen van je sollicitatie zal worden gevraagd naar je christelijke levensovertuiging, en hoe je deze vormgeeft in het dagelijks leven. We verzoeken je alleen te reageren indien je voldoet aan de opleidingseisen en een christelijke levensovertuiging hebt. Indien je niet aan deze beide voorwaarden voldoet, zullen we de procedure niet met jou ingaan.
Als we een match zien op papier, dan nemen we telefonisch contact met je op. We nodigen je dan van harte uit voor een kopje koffie/thee tijdens een sollicitatiegesprek op locatie! Zo kun je gelijk kennismaken met een teamleider en/of een mede-collega. Hieruit kan eventueel een tweede gesprek volgen. Als het tweede gesprek goed is verlopen gaan we je salaris en overige arbeidsvoorwaarden opstellen. Zijn we het met elkaar eens? Dan kun je aan de slag!

Zien we toch geen match op basis van je brief/CV? Dan nemen we contact met je op en leggen we uit waarom dat zo is.

Na de sluitingsdatum verdwijnt de vacature van de website. Wil je de tekst graag bewaren, dan adviseren wij om deze tijdig op te slaan.

Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten bij gelijke kwaliteiten altijd voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Heb je nog vragen over deze vacature? Voel je vrij om contact met ons op te nemen. Voor vragen over de functie kun je terecht bij Bert Rietdijk, de manager Bureau Trajectmanagement, via 06 10488573. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Bel of app dan onze recruiter Jordan Taytelbaum, via 06 80058948.

 

Getagd als: Maatschappelijke opvang / begeleiding