Overzicht

Het Leger des Heils staat klaar voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving, degenen die geen hulp hebben. Vanuit een christelijke motivatie bieden wij ondersteuning aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen op het gebied van geestelijke gezondheid, huisvesting, financiën, werk en opvoeding. Jaarlijks staan meer dan 7.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor ongeveer 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk is te vinden op: www.legerdesheils.nl.

Hier kom je te werken
Vanaf 1 januari 2024 hebben we in Amersfoort twee kleinschalige woongroepen voor jongeren van 14 tot 18 jaar met meervoudige en/of complexe problematiek die gespecialiseerde en multidisciplinaire hulp en begeleiding nodig hebben. Vaak gaat het om jongeren die een ernstig verstoorde relatie met hun ouders hebben of om andere redenen niet thuis kunnen worden geholpen.

In beide groepen wonen maximaal 5 jongeren samen in een groepssetting (fase 1), en daarna kunnen ze doorstromen naar de tweede verdieping, waar ze meer zelfstandigheid krijgen en er plaats is voor 4 jongeren (fase 2).

Functieomschrijving

Je kunt zowel als Jeugdzorgwerker D (mbo-4) als Jeugdzorgwerker C (hbo) aan de slag. Elke groep jongeren heeft een eigen team van begeleiders, en elke individuele jongere heeft een mentor onder deze begeleiders. Samen met de mentor stelt elke jongere een individueel plan op met doelen, wensen of aandachtspunten. Door jongeren in een kleinschalige omgeving te laten wonen, is er meer persoonlijk contact en maatwerk in de zorg mogelijk. Ook kan er intensievere begeleiding worden geboden. Met een vast team van professionals zorgen we voor continuïteit in de begeleiding en bieden we een veilige en overzichtelijke opvoed- en leefomgeving. Elk team van begeleiders bestaat uit een mix van Jeugdzorgwerkers C (hbo-niveau) en Jeugdzorgwerkers D (mbo-niveau). Daarnaast zijn er een gedragswetenschapper, trajectmanager en afdelingsmanager betrokken. Bijna alle jongeren streven ernaar om tijdens hun traject bij ons zo zelfstandig mogelijk te worden.

Overdag gaan de jongeren in principe naar school, werk of hebben ze andere vormen van dagbesteding. De begeleiding is gericht op het helpen van elke jongere bij het behalen van zijn of haar persoonlijke doelen, het vergroten van zelfvertrouwen en het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. Andere doelen kunnen onder andere zijn het verminderen van probleemgedrag en het verbeteren van de relatie met ouders/verzorgers. Het kan ook voorkomen dat jongeren tijdens hun traject behandeling ontvangen.

Samen met je collega's werk je aan het creëren van een veilige en stabiele omgeving voor de jongeren waarin zij kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. Door intensieve samenwerking en een mix van professionals op verschillende niveaus streven we naar continuïteit en maatwerk in de zorg. We zetten onze kennis en ervaring in om de doelen en dromen van de jongeren stap voor stap te realiseren. Met aandacht voor groepsdynamiek, individuele begeleiding en het creëren van een positief opvoed- en leefklimaat streven we ernaar om de jongeren zo zelfstandig mogelijk te laten uitstromen. Samen bouwen we aan een hecht en professioneel team dat zich inzet voor het welzijn van de jongeren.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo-4 diploma richting sociaal/pedagogisch werk óf je hebt een diploma hbo Social Work en bent geregistreerd bij het SKJ
 • Werken in wisselende diensten (óók weekend- en slaapdiensten) is voor jou geen probleem
 • Je kunt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag aanleveren
 • Je bent christen (katholiek, protestant of anders) en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit.

Arbeidsvoorwaarden

 • Groei voorop: bij ons hoeft jouw ontwikkeling niet stil te staan. Dankzij onze interne Leger des Heils Academie zijn er volop kansen om te groeien. 
 • Positieve werksfeer: een goede teamdynamiek, ruimte voor overleg, feedback en samenwerking op een respectvolle manier
 • Even tot rust: ons werk kan soms heel pittig zijn. Daarom begrijpen we dat je echt behoefte hebt aan rust en krijg je 200 verlofuren bij een fulltime contract (36 uur)
 • Van A naar B: welk vervoersmiddel je ook kiest, bij ons krijg je altijd een reiskostenvergoeding (kilometervergoeding, NS Business Card, fietsplan)
 • Extra’s: zoals een individueel keuzebudget (eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantietoeslag van 8%), pensioenopname en sportbudget

Contactinformatie

Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact op met Bas Treurniet, afdelingsmanager, via 06 25630946. Heb je vragen over de selectieprocedure, neem dan contact op met onze recruiter Hannah van der Burg. Dat kan door te bellen naar 0615397439, maar ook via de Whatsapp button ‘Stel een vraag’ bovenaan deze pagina.

Goed om te weten:

 • Na je sollicitatie ontvang je een automatische bevestiging per e-mail. Wij gaan ondertussen aan de slag en laten zo snel mogelijk van ons horen!
 • Als onderdeel van deze sollicitatieprocedure moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. 
 • Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.

 

Getagd als: Jeugd- en gezinshulp