Overview

Voor Timon zoeken we een Bestuurssecretaris (fulltime)
Een daadkrachtige en verbindende bestuurssecretaris

Wat ga je doen?
Als bestuurssecretaris ben je de directe en (strategische) sparringpartner, adviseur en regisseur voor de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en andere gremia (zoals de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Deelnemers en Pleegouderraad) op het gebied van strategische en bestuurlijke vraagstukken. Je bent de spil in de communicatie en samenwerking tussen de Raad van Bestuur, de directeuren en de verschillende raden.
Jij coördineert, regisseert en bewaakt de beleids- en besluitvormingsprocessen en ondersteunt strategische (jaar)planvorming. Je zorgt ervoor dat besluitvorming en uitvoering van plannen met elkaar verbonden zijn, houdt het overzicht en bewaakt de voortgang. Daarom heb je een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en positie.
De strategische juridische dossiers en procedures vallen onder jouw verantwoordelijkheid, jij bent de schakel naar de externe juristen. Je spreekt en doorgrondt de (juridische) taal en weet de juiste vragen te stellen.
Je geeft hiërarchisch leiding aan het bestuurs- en directiesecretariaat (5 medewerkers), de afdeling Kwaliteit (3 medewerkers, de CISO/Functionaris Gegevensbescherming (1 medewerker) en de ambtelijk secretaris OR (1 medewerker,  in totaal 10 medewerkers.
In deze rol ben je mede het visitekaartje van Timon naar externe relaties en kunt als vertegenwoordiger/vervanger van de Raad van Bestuur deelnemen aan diverse (externe) bestuurlijke aangelegenheden.
Daarom doe je ertoe bij Timon. Je laat dat zien door:

 • Het organisatorisch, procesmatig en juridisch (coördinerend) ondersteunen, gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht;
 • Vervullen van de ondersteunende brugfunctie vanuit Raad van Bestuur richting interne organisatie en gremia, zoals bijvoorbeeld de OR;
 • Voorbereiden en structureren van overleg- en besluitvormingsprocessen. Je zorgt voor tijdige aanlevering van de juiste stukken, zorgt dat er heldere afspraken met een duidelijke planning gemaakt worden en bewaakt de opvolging hiervan;
 • Coördineren en meedenken inzake (de cyclus) van meerjarenbeleidsplan en jaarplan en meeschrijven aan bestuursverslag;
 • Zorgdragen voor continuïteit en realisatie van de bestuurlijke P&C-cyclus;
 • Coördineren van juridische vraagstukken binnen de organisatie. Je bent centraal het aanspreekpunt en schakelt bij complexe of specialistische vraagstukken (juridische) expertise in;
 • Volgen van ontwikkelingen van wet- en regelgeving, de branche en het ministerie die impact kunnen hebben op de governance en bedrijfsvoering van Timon; doet voorstellen ten einde hieraan compliant te zijn en te blijven;
 • Aansturen van het bestuurs- en directiesecretariaat, de afdeling kwaliteit en de CISO en Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Als bestuurssecretaris ontvang je hiërarchisch leiding van de voorzitter Raad van Bestuur.

Wie ben jij?
We zijn op zoek naar een daadkrachtige, ervaren bestuurssecretaris met het hart op de juiste plaats voor de doelgroep van Timon. Door je ervaring en sensitiviteit kun je je goed staande houden binnen alle geledingen van de organisatie en je positie daardoor uitstekend invullen. Je schrikt er niet voor terug om anderen aan te spreken op gemaakte afspraken.
Bij Timon geef je je christelijk geloof handen en voeten. Je maakt het onderscheid dankzij jouw overtuigingskracht, autonomie en gestructureerde planmatige persoonlijkheid. Jij houdt als geen ander toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen. Met jouw talent, voeg jij als bestuurssecretaris waarde toe aan het leven van een ander. Dat is de basis.

Verder breng je mee:

 • Academisch werk- en denkniveau; een juridische achtergrond is een pré
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een strategische beleidsfunctie;
 • Minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring;
 • Kennis van/ervaring met governance en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Kennis van de zorgsector c.q. in staat zijn deze kennis te vergaren;
 • Goed ontwikkeld bedrijfsmatig inzicht;
 • Sterk analytisch en conceptueel vermogen;
 • Sterk organisatievermogen;
 • Uitstekende adviesvaardigheden;
 • Uitstekende mondelinge communicatievaardigheden en ook schriftelijk ben je helder en to the point.
 • Sociaal sterk; je beweegt je gemakkelijk op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.

Daarnaast herken je jezelf in de volgende competenties:
Gestructureerd | Standvastig | Punctueel | Implementatiekracht | Diplomatiek | Samenwerkingsgericht

Organisatie
Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Ze zijn gedreven, denken in kansen en zetten graag een stapje extra. Bij Timon geloven ze dat ieder mens uniek, gewild en waardevol is.
Timon richt zich al meer dan 40 jaar op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werken ze aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid. Zij bieden specialistische hulp op maat, in aanvulling op de lokale zorg.

De jeugdzorg heeft te maken met vele veranderingen. De dynamiek is groot; bezuinigingen, veranderende wet- en regelgeving, sterk gestegen zorgvraag de afgelopen jaren en toename van complexiteit van de zorgvraag.
De organisatie en financiering van de zorg is complex door de toename van regionale en lokale aanbestedingen. Deze aanbestedingsprocedures vragen steeds meer samenwerkingsverbanden met andere organisaties wat ook de nodige tijd en aandacht opeist. Daarnaast ligt er een grote wervingsopgave in een moeilijke arbeidsmarkt.

Je christelijk geloof verbinden met je professionele inzet? Dat kan bij Timon! Daarin ben jij er voor kinderen en jongeren én is je team er voor jou. Iedereen kan een beroep op hen doen, ongeacht achtergrond en levensovertuiging. Met 700 bevlogen medewerkers werkt Timon in een groot deel van Nederland. Er zijn ruim 300 vrijwilligers en zo’n 900 pleeggezinnen actief binnen Timon.

Meer informatie:
Timon is een groeiende organisatie, volop in ontwikkeling en biedt arbeidsomstandigheden die veel ruimte bieden om je talenten verder te ontwikkelen.
De functie wordt marktconform beloond conform de CAO Jeugdzorg, afhankelijk van je kennis en ervaring.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225.

Ben je geïnteresseerd en nieuwsgierig? Dan zien we graag jouw reactie zo snel mogelijk tegemoet.
Solliciteren kan door je CV met motivatiebrief via onze website te uploaden door middel van de knop “Reageren” bij deze vacature.

We willen de vacature graag zo snel mogelijk invullen. Daarom kan, bij het vinden van de juiste kandidaat afgeweken worden van onderstaande planning.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 8 juni a.s. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste (selectie)gesprekken plaats op 14 juni a.s. bij ons bureau. Een eventuele vervolgafspraak; een gesprek met de Raad van Bestuur staat gepland op 18 juni a.s. vanaf 17.30 uur en een gesprek met de advies- en selectiecommissie staat gepland op 20 juni a.s.
De benoembare kandidaat zal vervolgens een assessment maken bij het GITP, dit zal worden gepland op 24 of 25 juni.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu al rekening te houden met deze data in je agenda.