Overview

Het Leger des Heils
Het Leger des Heils komt op voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Wij verlenen hulp aan mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, wonen, financiën, werk en opvoeding. Elk jaar staan we voor meer dan 75.000 mensen klaar en dit doen we met 7.000 professionals en 13.000 vrijwilligers.

10 voor Toekomst
10 voor Toekomst biedt gezinsbehandeling aan huis. We helpen gezinnen met meerdere ingewikkelde problemen. Zij hebben vaak al andere hulpverlening gehad, maar zonder blijvend succes. Door een integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.

Functieomschrijving

De aanpak 
Binnen 10 voor Toekomst wordt elk gezin persoonlijk begeleid door een toegewijde gezinscoach, die gemiddeld twee keer per week het gezin thuis ondersteunt. Samen worden doelgericht verschillende levensgebieden aangepakt. Mocht het niet mogelijk zijn om een veilige thuissituatie te realiseren, dan wordt in samenspraak met het gezin gekeken naar passende vervolgstappen. Indien nodig kunnen daarbij expertises zoals schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of andere relevante instanties worden ingeschakeld. Bij 10 voor Toekomst streven we ernaar om gezinnen met (meervoudig) complexe uitdagingen te ondersteunen zonder directe afhankelijkheid van hulpverleners. Onze missie en ambitie liggen in het bieden van de meest uitgebreide integrale hulp, met als doel het herstel van een normaal en gezond gezinsleven
Het werk houdt in

 • Het coachen van de gezinscoaches en het voeren van werkbegeleidingsgesprekken, waarin je samen stilstaat bij het traject van het gezin en de doelen waar aan gewerkt wordt 
 • Het interpeteren van onderzoeksgegevens, maakt deze toepasbaar voor de praktijk en  geeft input voor in te zetten methodische middelen
 • Het controleren van de behandelplannen, schrijven van een beeldvorming en aanpak en ondersteunen waar nodig in het formuleren van behandeldoelen
 • Het onderhouden van voor de uitvoering van de hulpverlening relevante (externe) contacten
 • Binnen je afdeling lever je een bijdrage aan (de voorbereiding van) deskundigheidsbevordering
 • Deelnemen aan de functie behorende werkoverleggen
 • Binnen de vakgroep gedragswetenschappen lever je een concrete bijdrage aan beleidsontwikkeling en onderzoek. Ook ben je betrokken bij noodzakelijke methodische ontwikkelingen.

Als gedragswetenschapper ben jij voor de afdeling aandachtfunctionaris voor de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In de trajecten waar je verantwoordelijk voor bent monitor je expliciet de veiligheid van het kind. Om betrokken te blijven bij de gezinnen en de gezinscoaches ga je een aantal keer per jaar mee op huisbezoek. 

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding psychologie, orthopedagogiek of soortgelijk (bij voorkeur een registratie als orthopedagoog-generalist, psycholoog NIP of GZ-psycholoog)
 • Je dient SKJ- of BIG geregistreerd te zijn
 • Je hebt kennis van gedragsmatig werken, het sociaal competentiemodel, systeemgericht werken en het herstelgerichte gedachtegoed & affintieit met de LVB-doelgroep, psychiatrische stoornissen en complexe gezinssystemen
 • Je bent een christen (protestant, katholiek of anders) en je kan aangeven wat dat voor jou betekent. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op www.legerdesheils.nl/identiteit.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een betrokken en hecht team wat aanvoelt als een familie
 • Een maandsalaris volgens de CAO Gehandicapten ingeschaald in functiegroep 60 (€ 3.586,- tot € 5.214) of 65 (€ 4.063,- tot € 6.136,-) bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (afhankelijk van leeftijd en ervaring) 
 • Een Individueel Keuzebudget en een loopbaanbudget
 • Trainingen via de Leger des Heils Academie en een prima pensioen via PFZW
 • Werkuren: 32 uur per week 

Contactinformatie

Lijkt deze functie jou wat?
We ontvangen graag jouw sollicitatie inclusief motivatiebrief. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.
 
Acquisitie? Nee, bedankt.

 

Getagd als: Ambulante hulp en begeleiding