Overview

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Over de Locatie:

Beschermd Wonen Groningen is een prachtige woonlocatie voor volwassenen en jongeren rond de 18 jaar en ouder. De mensen die bij ons wonen ervaren veelal problemen op het psychiatrische vlak, verslaving(sverleden), financiën en een groot deel van de doelgroep heeft een justitieel verleden. Sommige hebben een verstandelijke beperking. De mensen die bij ons wonen, hebben vaak geen of een beperkt sociaal netwerk en kunnen nergens anders terecht.

In totaal hebben wij 40 studio’s  waarvan 36 studio’s zich bevinden in het gebouw. Iedere studio heeft een eigen badkamer en toilet de meeste hebben ook een eigen keuken. Aan de buitenkant naast de ingang zijn nog vier studio’s voor mensen die al iets meer oefenen in de stap naar zelfstandigheid.

Functieomschrijving

In je functie als gedragswetenschapper ben je betrokken bij zowel residentiele als ambulante afdelingen binnen de volwassenzorg van het Leger des Heils. Je bent een adviseur voor het team, de manager en de trajectmanager. Je biedt coachende ondersteuning bij het inzetten van passende methodische interventies.
Je bent op zoek naar de best passende hulpverlening voor elke individuele cliënt. Daarbij stel je in verschillende situaties steeds de vraag: 'maar wat is nu in het belang van deze deelnemer?'  Dit gaat bijvoorbeeld over de juiste woonplek voor iemand, hoe je omgaat met een incident, of hoe de begeleiding vormgegeven moet worden. Door het verbinden van theorie aan de hulpverleningspraktijk en met teamleden te reflecteren op het traject van een deelnemer ontstaan inzichten en krijgen teamleden handvatten voor de begeleiding.

Door het stellen van (kritische) vragen en het bespreken van (ethische) dilemma's draag je bij aan de professionaliteit van teamleden die de deelnemer begeleiden. Naast de invloed via het team heb je soms ook rechtstreeks contact met cliënten, bijvoorbeeld wanneer je diagnostiek uitvoert. Je bijdrage hierbij is dat je een cliënt helpt te begrijpen waarom hij bepaalde dingen ingewikkeld vindt of bepaald gedrag vertoont. Door je diagnostiek krijgt het team handvatten voor de begeleiding en soms helpt het bij het aanvragen van een passende indicatie voor een cliënt.
Voor deelnemers met een WLZ indicatie ben je direct betrokken bij hun traject en het uitzetten van de behandel- of begeleidingskoers.

Binnen de kaders van de functieomschrijving krijg je de ruimte om naar eigen inzicht invulling te geven aan het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening. Daarbij is er genoeg begeleiding en intervisie om te reflecteren op je handelen en om als professional te groeien. Ten slotte werk je binnen een leuk team van GW-ers van wie je kunt leren en met wie je laagdrempelig kunt sparren.

Op een rij

 • Je belangrijkste taak is de advisering en begeleiding van het team van begeleiders die dagelijks werken met de cliënten;
 • Je hebt daarbij een cruciale methodische aansturende rol in het team gericht op het versterken van de uitvoerende begeleiding en behandeling;
 • Binnen je team lever je deskundigheidsbevordering. Met name op het specifieke taakgebied (licht) verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen en/of middelengebruik.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van het begeleidings- of behandelplan en voor een goed verloop van de hulpverlening van met name cliënten met een indicatie voor langdurige zorg
 • Je verzorgt de casuïstiekbesprekingen met het team
 • Je doet onderzoek en geeft advies bij incidenten met een hoge impact.
 • In voorkomende gevallen ben je verantwoordelijk voor het aanvragen van indicaties.
 • Binnen de vakgroep gedragswetenschappers lever je een concrete bijdrage aan beleidsontwikkeling en onderzoek. Ook ben je betrokken bij innovatieve methodische ontwikkelingen.
 • Je onderhoudt de voor de functie noodzakelijke samenwerkingsverbanden.

 

Functie-eisen

Je bent in het bezit van een afgeronde academische master orthopedagogiek of master psychologie. Je hebt affiniteit met de doelgroep van het Leger des Heils en werkervaring met deelnemers met forensische, psychiatrische, LVB en/of verslavingszorg. Wij als collega’s verwelkomen je graag als je naast je opleiding en ervaring nog een aantal andere kwaliteiten naar het team meebrengt. Je hebt kennis van gedragsmatig werken, het sociaal competentiemodel, systeemgericht werken en het herstelgerichte gedachtegoed.

Bij het Leger des Heils werken houdt in dat je tegen een stootje moet kunnen: we werken met mensen met ingewikkelde problematiek. Dat betekent dat je een positieve instelling hebt en je geloof in wat mensen kunnen, weet te behouden. Je hart gaat uit naar de meest kwetsbaren. Je kunt overstijgend denken, bent vindingrijk en zoekt naar oplossingen die niet alledaags zijn.

Je beschikt vanzelfsprekend over uitstekende sociale – en communicatieve vaardigheden. Je kunt goed reflecteren op eigen functioneren en dat van anderen.
Je bent zelfstandig , flexibel en enthousiast en kijkt er naar uit om iets te kunnen betekenen voor onze deelnemers, het team en onze organisatie.

Wij zijn een christelijke organisatie. Bij het invullen van het sollicitatieformulier zal worden gevraagd naar je persoonlijke geloofsovertuiging en hoe jij deze vorm geeft in het dagelijks leven
 

Arbeidsvoorwaarden

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft!

 • Mogelijkheid om je te registreren in het basisregister NIP/NVO als psycholoog/orthopedagoog. We bieden je intern supervisie en werkbegeleiding en mogelijkheid om je verder te specialiseren. Daarnaast word je opgenomen in een betrokken team van gedragswetenschappers en ontvang je intern bijscholing.
 • Inschaling CAO Sociaal Werk schaal 10
 • Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Laptop en telefoon
 • Opname pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Naast ontwikkelingsgesprekken waarin we jouw persoonlijke ambitie en drijfveren bespreken, krijg je de kans jouw SKJ-registratie te onderhouden en opleidingen te volgen bij onder meer de Leger des Heils Academie
 • De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werk
 • Kunnen werken vanuit je ideaal / identiteit
 • Werken met de meest bijzondere doelgroepen
 • Vakmanschap, bij ons leer je alle kneepjes van het vak
 • Aanstelling is voor 28 uur per week voor de duur van 12 maanden. Voortzetting behoort tot de mogelijkheden. De intentie is om samen te investeren voor de lange termijn!


Contactinformatie

Benieuwd naar onze mogelijkheden? We komen graag met je in contact. Wanneer je via de website reageert nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Marjolein Vloedbelt, manager behandelstaf, 06-50165155 

Getagd als: Beschermd wonen, Maatschappelijke Opvang