Overview

Jij gaat aan de slag binnen FACT Jeugd Rivierenland
Het FACT Jeugd Rivierenland is een gezamenlijk initiatief van drie ggz-instelleningen: Karakter, Pro Persona en Eleos. Een uniek samengesteld team voor de best mogelijke intensieve ambulante zorg voor kinderen en jongeren in de regio Rivierenland.  Deze regio bestrijkt de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel (centrale locatie), West Maas en Waal.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Wij werken flexibel, systemisch, multidisciplinair en outreachend. Het doel van het FACT-team is het bieden van zorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (met uitloop tot 23 jaar) en hun gezinnen, die bekend zijn met complexe psychiatrische problematiek en problemen hebben op meerdere levensgebieden. Daarnaast komen deze gezinnen onvoldoende in beeld bij de reguliere zorg of is de reguliere zorg onvoldoende gebleken. Door laagdrempelig aan te sluiten en middels op- en afschalen van de zorg proberen we crisissituaties en opname te voorkomen. FACT Jeugd Rivierenland werkt vanuit de jeugdlocatie van Pro Persona in Tiel.

FACT Jeugd Rivierenland is een enthousiast en gemotiveerd multidisciplinair team. Een goede band met collega’s is van belang en je moet op elkaar kunnen bouwen. Daarnaast is er binnen het team genoeg ruimte voor eigen inbreng en expertise. Naast samenwerken met collega’s, werk je ook samen met ketenpartners (school, wijkteam, jeugdbescherming en Veilig Thuis).

Dit verwachten wij van jou
Als gz-psycholoog of orthopedagoog-generalist ben je, naast de kinder- en jeugdpsychiater, regiebehandelaar binnen het FACT team. Daarbij  behandel je kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problemen in de thuissituatie. Het is belangrijk dat je een sterke affiniteit en ervaring hebt met de doelgroep jeugd en met ambulant, outreachend werken. Je weet van aanpakken en bent in staat om zelfstandig te werken. Het werken binnen een FACT team vraagt eveneens om flexibiliteit en aansluiting. Wanneer er crisis is schaal je op en kan de cliënt dagelijks bezocht worden. Het vraagt ook flexibiliteit in attitude; van ‘volgen’, naar ‘stimuleren’ tot ‘doorpakken’. Dit vraagt creativiteit en de durf om het anders aan te pakken dan voorheen. Concreet houden je werkzaamheden in:

 • fungeren als regiebehandelaar en/of coördinerend behandelaar;
 • coördineren en uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren en hun systeem in een multidisciplinaire setting;
 • het uitvoeren van de intakes, evaluaties en eindgesprekken;
 • psychologische en pedagogische interventies uitvoeren en gerichte individuele behandeling binnen bestaande behandelprogramma’s bieden;
 • onderhouden van effectieve contacten met andere hulpverleners en instanties en het netwerk die voor de jeugdige en zijn systeem belangrijk zijn;
 • rapportage, verslaglegging, correspondentie en communicatie verzorgen die voortkomen uit bovengenoemde werkzaamheden;
 • samenwerken met verwijzers en ketenpartners zoals; jeugdzorg, verslavingszorg, volwassenpsychiatrie en de wijkteams.

Jij kunt in deze functie hierop rekenen:
Een uitdagende en zelfstandige functie met veel ruimte voor inbreng van eigen expertise. En veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je werkt vanuit de locatie in Tiel. Verder bieden wij jou:

 • een overeenkomst via Eleos voor 28-32 uur per week;
 • een salaris van minimaal € 4.108,- en maximaal € 6.264,- o.b.v. 36 uur (functiegroep 65 cao ggz);
 • een pensioenregeling via pensioenfonds Zorg & Welzijn;
 • een eindejaarsuitkering van 8,33% van je bruto jaarsalaris + 8% vakantiegeld.

Neem voor meer informatie contact op met Freek van Holten
Freek is manager ambulante behandeling jeugd. Je bereikt hem via freek.vanholten@eleos.nl of via 088-8921101.

Solliciteren en je aan Eleos verbinden?
Solliciteren kan via de knop ‘Solliciteren’ op deze pagina. Wij ontvangen graag jouw CV. En in jouw motivatie lezen we graag waarom jij namens Eleos binnen FACT Jeugd Rivierenland wil werken. Vertel ons ook wat christen-zijn voor jou betekent. We kijken uit naar jouw reactie!

Getagd als: Behandeling (basis/specialistisch)