Overview

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op www.legerdesheils.nl.

BU Jeugd en Gezin bestaat uit de afdelingen: Naschoolse dagbehandeling, 10 voor toekomst, Crisisopvang Gezinnen (COG), (Orthopedagogisch Centrum) Middelveld, Zij aan Zij, Daalburgh jongeren, Jongeren Ambulant, Jongeren Zuidoost en de Klif. BU Jeugd en Gezin biedt een integraal aanbod, dit houdt in: 1 gezin, 1 plan. Onze intramurale en ambulante producten zijn op elkaar afgestemd, hiermee bieden we maatwerk, waarbij de jeugdige en zijn of haar gezin ten alle tijden centraal staat. Wij werken gezinsgericht en vraaggericht, we sluiten aan bij de leefwereld, wensen, krachten en mogelijkheden van jeugdigen en hun gezin. Wij denken in oplossingen, ook als de zorgvraag niet 1 op 1 aansluit bij onze bestaande producten, de zorgvraag is voor ons altijd leidend. Onze specialistische jeugdhulp is nauw verweven met ons WLZ-LVB-aanbod, hiermee waarborgen we de zorgcontinuïteit. Wij werken vanuit ons Leger des Heils DNA. Dit betekent: herstelgericht en vasthoudend, ook in moeilijke omstandigheden.

Binnen BU Jeugd en Gezin bieden wij zorg aan Licht verstandelijk beperkte(LVB) jeugdigen en hun gezin met meervoudig complexe en domein overstijgende problematiek tussen 0 en 27 jaar. Zij hebben vaak bijkomende gedrags- en psychische problematiek, onderliggende trauma’s dak- en of thuisloosheid, justitiële problematiek, problematische schulden, een ongezond/verstoord netwerk, sociaal emotionele beperking en middelen gebruik. Deze vraagstukken overstijgen de domeinen.
De deelnemers krijgen naast praktische begeleiding op individueel en/ of groepsniveau ook behandeling aangeboden dat wordt ondersteund en uitgevoerd door een Multidisciplinair team.

Ons team
Daalburgh huisvest jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Het is een geschikte plek voor jongeren die baat hebben bij individueel en taakgericht leren, en minder voordeel halen uit groepsgerichte leermethoden. Elke jongere beschikt daarom over een eigen studio met een privébadkamer en keukenblokje. Velen van hen hebben al op verschillende woonvoorzieningen verbleven voordat ze naar Daalburgh kwamen. De indicatie voor verblijf op Daalburgh is niet alleen gebaseerd op een licht verstandelijke beperking, maar ook op problemen op andere levensgebieden die verband kunnen houden met gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen of persoonlijkheidsproblematiek. Op Daalburgh werken jongeren aan het vinden of herontdekken van hun toekomstperspectief, met als uiteindelijk doel een zo zelfstandig mogelijke vervolgwoonplek, zoals een omklapwoning of een langdurig beschermde woonvoorziening. De afdeling bestaat uit jeugdzorgwerkers B, C en D, een zorgcoördinator, twee gedragswetenschappers en een afdelingsmanager.

Functieomschrijving

Op Daalburgh bieden we zorg aan jongeren tussen 18 en 27 jaar oud. Tijdens de nachtdienst ben jij het aanspreekpunt en begeleid je de jongeren in situaties die zich 's nachts kunnen voordoen. Je hebt kennis van de uitdagingen waarmee deze jongeren te maken hebben en weet welke benadering hierbij passend is.
 
Gedurende jouw dienst, die loopt van 23:00 tot 08:00 uur, draag je de verantwoordelijkheid voor de orde, rust en veiligheid op onze locatie. Dankzij jouw opleiding en werkervaring ben je in staat om adequaat in te spelen op de diverse hulpvragen van onze jongeren. Bij calamiteiten handel je accuraat en de-escalerend, en je weet stevig in je schoenen te blijven. Alle signalen en bijzonderheden registreer je zorgvuldig in ons cliënt-registratiesysteem Clever. Aan het einde van je dienst draag je mondeling over aan de dagdienst die het van je overneemt.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde Mbo-opleiding niveau 4 richting social work
 • Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met jongeren met een lichtverstandelijke beperking en bijkomende sociaal-emotionele problematiek
 • Je bent in het bezit van een geldig BHV-certificaat of je bent bereid dit te halen
 • Je bent bereid om nachtdiensten te draaien
 • Je bent christen (protestant, katholiek etc.) en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je daarover meer weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit

Arbeidsvoorwaarden

 • Een contract voor 16 tot 24 uur per week
 • Een overeenkomst voor een jaar met uitzicht op een vast contract
 • Een beloning afhankelijk van je opleiding en werkervaring in schaal 6 van de cao Sociaal Werk (€ 2.750,- tot € 3.858,- o.b.v. 36 uur)
 • Een salarisverhoging per 1 juli 2024 van 4% 
 • Een fijn team met een relaxte sfeer
 • Onregelmatigheidstoeslag volgens cao Sociaal Werk 
 • Een Individueel Keuzebudget, toegang tot de Leger des Heils Academie, loopbaanbudget voor je duurzame inzetbaarheid en een goed pensioen via PFZW

Contactinformatie

We zien je sollicitatiebrief met motivatie en jouw curriculum vitae graag tegemoet. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.
 
Contactpersoon en informatie:
Tikva Vegt
Afdelingsmanager
06 – 80044295
 
Acquisitie? Nee, bedankt!

 

Getagd als: Jeugd- en gezinshulp