Overzicht

Classicaal College voor de Visitatie, classis Gelderland Zuid & Oost is op zoek naar:

Visitatoren (vrijwilligers)

Ben jij een (oud) ambtsdrager binnen de classis Gelderland Zuid & Oost met een hart voor de kerk en
kan je de rust bewaren tijdens moeilijke situaties? Dan kom je als geroepen!

Wie zijn wij?
Het college voor de visitatie wordt ingeschakeld als de situatie in de gemeente erom spant.
Bijvoorbeeld bij spanningen in de kerkenraad en/of tussen predikant en gemeente. Het college voor
de visitatie, een ‘blik van buiten’, biedt dan een dienst van bemiddeling.
Onze opdracht is om gemeenten op weg te helpen als er zich problemen voordoen, waar ze zelf niet
uitkomen. Dit betekent in gesprek gaan, advisering, bemiddeling, maar vraagt soms ook een
uitgebreid onderzoek naar de situatie en hoe daarin verder kan worden gegaan. Dit is niet altijd
makkelijk en vraagt om mensen die liefde hebben voor de kerk en mensen, maar ook tegen een
stootje kunnen.

Over Protestantse Kerk in Nederland

Wat vragen wij?
Het is belangrijk dat je ervaring hebt als (oud) ambtsdrager en betrokken bent bij de Protestantse
Kerk in Nederland via lidmaatschap bij een van de gemeenten. In verband met de complexiteit van
de vragen uit de gemeenten zijn er ook een aantal andere zaken die van belang zijn voor een
visitator;

● Je bent sociaal vaardig, beschikt over mensenkennis en wil de kerk in haar breedte dienen.
Je hebt hart voor de gemeente van Christus.
● Je beschikt over inlevingsvermogen, bent communicatief vaardig en in staat met
conflictsituaties om te gaan.
● De ideale kandidaat heeft het vermogen om met afstand naar een probleem of conflict te
kijken en kan handelen conform het begrip afstand en nabijheid.
● Ervaring met het rapporteren van bevindingen en adviezen in een verslag.
● Het is een pré als je kennis hebt op het gebied van mediation of juridische zaken.

Als college komen we ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. De tijdsinzet
rondom een visitatie verschilt per keer, maar kan best veel tijd vragen. De inzet gebeurt altijd in
overleg.

Wat kun je van ons verwachten?
● Een plek om je talenten in te zetten binnen een actief, enthousiast en betrokken team van
vrijwilligers.
● Een waardevolle introductietraining en indien gewenst de mogelijkheid om vervolgcursussen
te volgen. Daarnaast kan je natuurlijk rekenen op de ondersteuning vanuit het team.
● Uiteraard ontvang je een onkostenvergoeding voor de gemaakte reiskosten.
● Een benoeming die initieel geldt voor een periode van 4 jaar.

Na de voordracht van de sollicitatiecommissie en persoonlijk gesprek met de voorzitter volgt een
voordracht ter benoeming door de Classicale Vergadering van de classis Gelderland Zuid & Oost.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, maar wil je nog meer informatie? Een gedetailleerde
beschrijving van profiel en werkzaamheden is op aanvraag beschikbaar.
Belangstellenden kunnen zich melden bij ds. Co Janssen (voorzitter van het classicaal college voor
visitatoren) per mail c.janssen@protestantsekerk.nl. Indien de voorkeur is om telefonisch meer
informatie te ontvangen, dan kan er contact worden opgenomen met ds. Co Janssen per telefoon:
(06) - 50 66 80 36.

Wil je direct solliciteren? Stuur dan een CV met sollicitatiebrief (als één PDF) uiterlijk 27 november
a.s. naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Annemarie Ledeboer, HR-adviseur, o.v.v.
vacaturenummer 2023-048.

Wanneer u aandacht wil vestigen op personen die voor deze functie in aanmerking zouden kunnen
komen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze namen uiterlijk 10 november a.s. met ons te delen via
vacatures@protestantsekerk.nl