Overzicht

Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) Delta is op zoek naar:

collegeleden (vrijwilligers)

Ben jij een (ervaren) professional op het gebied van (financieel) beheer van organisaties? Word je enthousiast van complexe financiële en/of bestuurlijke vraagstukken? Wil je jouw talenten graag inzetten binnen de Protestantse Kerk en ben je woonachtig in de omgeving van Zeeland of Zuid-Holland? Dan kom je als geroepen!

Wie zijn wij?

Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (het CCBB) heeft volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland het toezien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classes binnen zijn rechtsgebied als verantwoordelijkheid. Dit betreft onder meer het toetsen van jaarrekeningen, begrotingen, aanvragen voor solvabiliteitsverklaringen en grote investeringen in (kerk)gebouwen en overig onroerend goed en beleggingen.  Het CCBB Delta richt zich op het toezicht van gemeenten binnen Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden.

Het werk van het CCBB is ontzettend boeiend en veelzijdig en vraagt om een goede samenwerking. Soms is het moeilijk en uitdagend, maar samen met de andere collegeleden wordt eigenlijk altijd wel een goede oplossing gevonden. Het CCBB is er naast hun kerkordelijke taak van toezicht ook om mee te kijken, mee te denken en soms mee te werken aan de blijvend goede zorg voor de ‘materiële zaken’ van ruim 155 diaconieën en gemeenten in onze classis. Het is een mooie uitdaging in deze tijd van vaak krimpende middelen en beschikbaarheid van mensen.

Over Protestantse Kerk in Nederland

Wat vragen wij?

Het is belangrijk dat je ervaring hebt met bestuurlijke taken (met name op diaconaal- en/of kerkrentmeesterlijk gebied) en betrokken bent bij de Protestantse Kerk in Nederland via lidmaatschap bij een van de gemeenten. In verband met de complexiteit van de vragen uit de gemeenten zijn er ook een aantal andere zaken die van belang zijn voor een lid van het CCBB:

 • Je beschikt over een kerkrentmeesterlijke of diaconale achtergrond of u heeft anderszins kennis en ervaring in het kerkenwerk.
 • Bij voorkeur is door studie en/of ervaring expertise opgedaan in één of meerdere van de volgende gebieden: juridisch, financieel,  technisch en bestuurlijk.
 • Je beschikt over inlevingsvermogen, bent communicatief vaardig en in staat met conflictsituaties om te gaan.
 • Je hebt ervaring met het formuleren en toetsen van (toekomstig) beleid.
 • Je bent onafhankelijk (zonder zakelijk belang) en tegelijkertijd ook teamspeler.
 • Je bent bereid en in staat de vergaderingen bij te wonen en je daarop voor te bereiden.
 • Een gemiddelde beschikbaarheid van 1 á 2 dagdelen per week. Onderdeel daarvan is 1 keer per 2 maanden een CCBB-vergadering bijwonen (5 vergaderingen per jaar). Deze vergaderingen vinden plaats in Goes.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een plek om je expertise te delen en te vergroten binnen een actief, enthousiast en betrokken team van vrijwilligers
 • Ondersteuning, zowel door specialisten vanuit het team als door medewerkers vanuit het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland
 • Uiteraard ontvang je een onkostenvergoeding voor de gemaakte reiskosten.
 • Een benoeming die initieel geldt voor een periode van vier jaar.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in deze functie, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw Pielaet (secretaris van het CCBB). Zij vertelt je er graag meer over en is bereikbaar per email: s.pielaet@protestantsekerk.nl of per telefoon: 06-81356919. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je motivatie met cv (als één PDF) uiterlijk 13  november 2023  a.s. naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Annemarie Ledeboer, HR-adviseur, o.v.v. vacaturenummer 2023-059.