Overview

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een

clustermanager Ondersteuning & Beheer/ manager interne bedrijfsvoering
32- 36 uur per week

Geloof jij in de kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde, en wil je bijdragen aan kwalitatief goede ondersteuning daarvan door de dienstenorganisatie? Ben jij de inspirerende clustermanager die mens en organisatie daarin kan voorgaan en sturen? Gericht op efficiëntie, zodat de ondersteunende diensten bijdragen aan de visie van de organisatie, waarbij je de menselijke kant niet uit het oog verliest? Dan kom je als geroepen!

Als directieteamlid ben je betrokken bij de algehele dagelijkse gang van zaken van de dienstenorganisatie. Je vormt samen met de algemeen directeur en de clustermanager Begeleiding & Ontwikkeling het directieteam. Als manager ben je verantwoordelijk voor de gehele interne bedrijfsvoering. Je geeft direct leiding aan de teamleiders Facilitaire zaken, Finance & Control, HR/traktementen en IT; onder deze teams vallen diverse subteams. Ook geef je leiding aan de teamleiders van het Contactcenter en van Ambtelijke ondersteuning; deze teams zijn direct ondersteunend aan onze doelgroepen. Doordat de clustermanager Begeleiding & Ontwikkeling inhoudelijk verantwoordelijk is voor de gehele dienstverlening (dus ook voor het Contactcentrum en Ambtelijke ondersteuning) is samenwerking hierin randvoorwaardelijk voor de kwaliteit van de begeleiding.
In het cluster Ondersteuning & Beheer werken circa 90 medewerkers, die intrinsiek gemotiveerd zijn om vanuit een servicegerichte houding direct en/of indirect bij te dragen aan de missie van de dienstenorganisatie en de Protestantse Kerk.

Vanuit de visienota Van U is de toekomst en het daaruit voortvloeiende beleidskader De toekomst open tegemoet, werk je aan een cluster dat de interne bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk heeft ingericht. De komende jaren zorg jij ervoor dat er binnen het cluster de nodige stappen worden gezet om de kwaliteit te waarborgen, waar nodig te verbeteren en de ondersteuning betaalbaar te houden. Daarbij wordt onder andere via het Contactcentrum en teams zoals Traktementen en Juridische zaken direct ondersteuning geboden aan lokale gemeenten. Samenwerking met het cluster Begeleiding & Ontwikkeling is essentieel.

De dienstenorganisatie opereert in een omgeving met complexe governance-, beleids- en besluitvormingsprocessen, waarbij je als clustermanager – al dan niet gezamenlijk met de directeur – in diverse gremia (denk aan moderamen, synode, ambtelijke colleges) de organisatie, indien nodig, vertegenwoordigt.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent een stevige en doortastende teamspeler, iemand die met tact en inlevingsvermogen op meerdere borden tegelijk kan schaken. Je bent in staat prioriteiten te stellen en rust te creëren en je kunt schakelen tussen verschillende rollen waarbij je samen met je teamleiders optrekt om het cluster zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.

Je bent in staat om je snel onze visie op leidinggeven eigen te maken, deze uit te dragen en daarmee te zorgen voor een positief werkklimaat waarin leidinggevenden en medewerkers tot bloei komen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Je beschikt over WO-werk- en -denkniveau, je hebt aantoonbare ruime ervaring in een management-/leiderschapsfunctie bijvoorbeeld in de rol van manager/directeur interne bedrijfsvoering; bij voorkeur op vergelijkbaar niveau in een complexe kennisorganisatie en het dynamische veld van beroepsmatige en vrijwillige werkers. Je beschikt over aantoonbare sturende, coachende en inspirerende capaciteiten. Je weet op directie- en bestuurlijk niveau te acteren en je hebt hier ervaring mee. Verder ben je lid van en actief betrokken bij een gemeente binnen de Protestantse Kerk.

Wat mag jij van ons verwachten?
Wij zijn een sterk intrinsiek gedreven organisatie die dicht bij lokale gemeenten, classes en werkers in de kerk wil staan en daar ook intensief mee samenwerkt. De functie is ingeschaald in schaal 15 conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk voor kerkelijke medewerkers. In die regeling zijn ook de overige arbeidsvoorwaarden te vinden. We bieden je een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband.

Geïnteresseerd?
Overweeg jij om de volgende stap in je loopbaan te zetten, en wil je nog meer weten? Neem dan contact op met drs. Jan Visser via janvisser@hoekconsultants.nl of 0317-744050, die namens Hoek Consultants de procedure extern begeleidt. Wil je direct solliciteren? Je kan je CV en motivatie achterlaten op www.hoekconsultants.nl, uiterlijk 22 mei 2024.

Gelet op de samenstelling van het directieteam gaat de voorkeur, bij gelijke geschiktheid, uit naar een vrouwelijke kandidaat.