Overview

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Deze vacature betreft de volwasenreclassering.

Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland ongeveer 650 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie: https://www.legerdesheils.nl/reclassering.

Functieomschrijving

Het werk dat wij doen is in opdracht van de rechter of justitie. Het contact kan starten vanaf de aanhouding of bij terugkeer in de maatschappij na een gevangenisstraf. Wij bieden advies, toezicht, werkstraffen en justitiële interventies. Hieronder zijn deze verschillende disciplines verder uitgelegd:
Advies
Voorafgaand aan een uitspraak kan de rechter advies inwinnen bij een reclasseringsorganisatie. De reclasseringsorganisatie wijst een reclasseringswerker aan die zich in de zaak verdiept. Aan de hand van het dossier en gesprekken met de verdachte en zijn of haar omgeving komt de reclasseringswerker tot een adviesrapport.
Toezicht
Wanneer een reclassant onder toezicht komt te staan, moet hij of zij zich houden aan bepaalde voorwaarden. Doel van het reclasseringstoezicht is om te voorkomen dat de reclassant opnieuw een strafbaar feit pleegt. Vaak wordt reclasseringstoezicht opgelegd door de rechter in een vonnis. Zolang de reclassant zich houdt aan de bijzondere voorwaarden, voorkomt hij of zij een gevangenisstraf.
Werkstraf
De rechter kan iemand een werkstraf opleggen. Het voordeel van een werkstraf is niet alleen dat een gevangenisstraf wordt voorkomen, maar vooral dat er begeleiding is tijdens de werkstraf. Met deze hulp kunnen reclassanten hun leven weer opbouwen.
Justitiële interventies
Justitiële interventies bereiden (ex)gedetineerden voor op hun terugkeer in de maatschappij. Doel is om veroordeelden inzicht te geven en te ondersteunen in het opdoen van nieuwe vaardigheden. Ze leren beter functioneren op sociaal gebied, waardoor het aanpassen van gedrag makkelijker wordt. Zo proberen we recidive te voorkomen.

Bijkomende taak van de reclassering
Elektronische monitoring (EM) (enkelband)
Deeladvies EM
Een deeladvies EM is een advies van de reclassering over de haalbaarheid van EM. Dit gaat niet over de wenselijkheid, die wordt overwogen tijdens het inhoudelijke reclasseringsadvies. Het onderzoek gaat over de uitvoerbaarheid op de gewenste verblijfplaats en de instemming van de eventuele hoofdbewoner.  Dat onderzoek je met een deeladvies EM.
Uitvoeren EM
We gebruiken EM met name om een locatiegebod of locatieverbod te controleren. Bij een kort re-integratieverlof wordt EM soms ook gebruikt om afspraken te controleren over reizen en verblijf. De cliënt draagt hierbij een enkelband. Hierbij draai je landelijke achterwachtdiensten in de avond-, nacht- en weekenduren. Tijdens deze diensten kun je worden gebeld door de meldkamer als er overtredingen plaatsvinden, je moet dan een risico inschatting maken en passende maatregelen nemen. Dit kan vanuit huis, je moet dan wel inloggen maar hoeft niet naar de locatie. 

In deze functie zal de focus op advies liggen.

Algemene werkzaamheden:

 • Het uitvoeren van kernactiviteiten van het reclasseringswerk, zoals vroeghulp – interventies plegen, adviesrapportages verzorgen, cliënten motiveren, voorbereiden en wijzen op behandel- en zorgvoorzieningen, het houden van toezicht op naleving van bijzondere voorwaarden
 • Werkzaamheden verrichten op de veiligheidshuizen, politiebureaus en ZSM
 • Actieve deelname aan overige reclasserings- en projectwerkzaamheden
 • Je krijgt een taakspecialisatie; EM

Functie-eisen

 • Een relevante afgeronde agogische HBO opleiding, bij voorkeur MWD/SPH/SocialWork
 • Kennis, ervaring en affiniteit t.a.v. het werken met de doelgroep, voorkeur in een justitieel kader
 • Kennis en ervaring met doelgroepen met psychische, verslavings problemathieken
 • Complexe situaties analyseren en jouw visie aan verschillende disciplines overbrengen
 • Flexibel en je staande kunnen houden in conflict situaties
 • Stressbestendig, zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Goede relationele, schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
 • Je bent christen en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit

Arbeidsvoorwaarden

 • Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Reclassering schaal 8 en 9 (minimaal € 3257,- maximaal € 4718,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband)
 • Eindejaarsuitkering van 8.33%
 • Opname pensioenfonds ABP
 • Een mooi pakket aan voorwaarden binnen de CAO Reclassering
 • Een laptop en telefoon
 • De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werk
 • Aanstelling is voor 32-36 uur per week in eerste instantie voor de duur van 12 maanden, voorzetting behoort tot de mogelijkheden.

Contactinformatie

Wij komen graag met jou in contact. De vacature staat open tot 6 mei 2024, dus wacht niet te lang met reageren. Een online assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure, interne kandidaten hebben bij gelijkheid voorrang en een VOG zal bij indiensttreding worden aangevraagd.

 

Getagd als: Reclassering