Overview

De medische vakgroep zoekt, met het oog op haar ambities om de NAH-zorg een impuls te geven, een nieuwe Specialist Ouderengeneeskunde (SO) voor 24 tot 32 uur per week. Word jij onze collega? Bekijk de vacature!

Wie zijn wij?

Wij zijn een warme, deskundige en toegewijde vakgroep, met oog voor vernieuwing en kwaliteit én voor elkaar. We maken ons, gesteund door het management, sterk voor een toekomstbestendige ouderengeneeskundige praktijk. De komende jaren willen we ons bijvoorbeeld, gebruikmakend van de competenties van de huisartsen in onze vakgroep en ons netwerk in de regio, verder in de eerstelijn profileren. Naast verblijfszorg aan mensen met een psychogeriatrische, gerontopsychiatrische en chronisch somatische aandoeningen, en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), bieden we gespecialiseerde revalidatie aan mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis. Verder beschikt Accolade Zorg over een palliatieve zorgunit. De stevige basis in onze stabiele, goed georganiseerde instelling maakt het mogelijk om op een duurzame manier te innoveren. Onze missie, visie en jaarplan zijn door geïnteresseerde collega’s opvraagbaar. Accolade Zorg is lid van Expertisenetwerk Ernstig Niet-Aangeboren Hersenletsel na coma (zie www.EENnacoma.nl). 

Accolade Zorg is een christelijke zorgorganisatie, die het geloof praktisch uitdraagt door liefdevolle zorg te bieden. Dit vertaalt zich in bijvoorbeeld verantwoordelijk, transparant en inhoud gestuurd leiderschap en veel aandacht voor het welzijn van patiënten en medewerkers. Ethische vraagstukken worden laagdrempelig en open besproken.

Accolade Zorg biedt intra- en extramurale zorg aan patiënten die zich aangesproken voelen door de christelijke identiteit van de organisatie. Nadrukkelijk zijn dit niet alleen patiënten met een christelijke levensovertuiging: we werken vanuit het idee van inclusiviteit. Veruit de meeste medewerkers zijn overigens wél meelevend lid van een christelijke kerk of gemeente, die de Bijbel als het woord van God aanvaardt.

Accolade Zorg is een financieel gezonde organisatie met 800 medewerkers en ruim 400 vrijwilligers en kent een hoge score als het gaat om zowel de cliënt- als de medewerkerstevredenheid.

Wat ga je doen?

Als NAH-SO ben je primair werkzaam op onze locaties Hart van Vathorst en d’Amandelboom voor ca. 45 cliënten met chronische NAH (volwassenenzorg). Je voert de regie over de multidisciplinaire behandeling van onze patiënten, die als doel heeft mensen te faciliteren in een aangenaam en betekenisvol leven. We doen dit door intensieve, multidisciplinaire samenwerking met het gehele cliënt- en professionele systeem. 

Voortbouwend op de expertise en contacten die Accolade Zorg de afgelopen jaren heeft opgedaan in haar ontwikkeling naar een specialistische instelling voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis help je deNAH-zorg naar een hoger plan te tillen. Daarbij ben je inhoudelijk nauw betrokken bij het opstellen van het Zorgprogramma NAH en bij deskundigheidsbevordering en scholing van zorgmedewerkers en geef je advies en consultatie aan andere disciplines in het multidisciplinaire team. Je treedt in contact met bestaande en nieuwe partners op het gebied van NAH in de regio en daarbuiten, zoals Kenniscentrum NAH+, en helpt zo mee om de NAH-zorgketen verder op te bouwen.

Wat breng je mee?

Je bent mensgericht, flexibel, daadkrachtig, collegiaal en kunt goed zelfstandig werken. Je bent goed in het onderhouden van netwerken en het zoeken van samenwerking met derden. Je durft kritisch naar jezelf te kijken én op een constructieve manier uit te spreken wat je vindt van wat er om je heen gebeurt. Je bent geregistreerd als specialist ouderengeneeskunde en voldoet aan alle basisvoorwaarden die horen bij deze functie, zoals het up to date houden van inhoudelijke vakkennis.

Je hebt aantoonbare ervaring als regiebehandelaar in de NAH-zorg, of aantoonbare affiniteit en de ambitie je hierin te ontwikkelen. 

Wat bieden wij?

Als arts bij Accolade Zorg word je optimaal gefaciliteerd in het uitoefenen van je vak. De medische vakgroep bestaat uit een enthousiast collectief aan SO’s, praktijkverpleegkundigen, een AIOS Ouderengeneeskunde en basisartsen, die elkaar vakkundig scherp houden én naar elkaar omzien. Taakherschikking is in onze vakgroep al ver gevorderd. Daardoor kun je je focussen op de kern van je specialisme: het bieden van integrale, gepersonaliseerde medische zorg aan de kwetsbaarste patiënten conform het competentieprofiel van Verenso. Meerdere vakgroepleden hebben NAH-expertise op specifieke thema’s, waardoor je niet alleen staat in de overstijgende taken rond de NAH-zorg of in de patiëntenzorg zelf. De ANW-diensten zijn extern belegd, dus de avonden en weekenden heb je voor jezelf. 

Zorg geven die nodig is én het voor mensen zo prettig mogelijk maken, kan alleen als je het zelf ook naar je zin hebt. Daarom staan bij ons plezier in het werk, goede communicatie en ontwikkelmogelijkheden centraal. Je kunt rekenen op een warm welkom en een prettige werksfeer binnen een enthousiast team. 

Daarnaast krijg je bij ons:

  • De functie is ingeschaald conform CAO VVT FWG 75, met een salaris tussen de € 5.939,98 en € 9.256,21 bruto per maand obv 36 uur per week. 
  • Geen avond-, nacht- en weekenddiensten (deze zijn uitbesteed). Volgens het laatste CAO akkoord vindt er een loonsverhoging plaats van 5% in oktober 2023, 2,5% in maart 2024 en nog eens 2,5 % in oktober 2024. Deze cao geldt ook voor de overige arbeidsvoorwaarden, waaronder de opbouw van vakantiegeld en de eindejaarsuitkering.
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering van 8,33%, 8% vakantiegeld, pensioenregeling, fietsenplan, ICT regeling of fitness-abonnement;
  • Reiskostenvergoeding conform cao VVT;
  • De wettelijke vier vakantieweken en daar bovenop nog extra vakantiedagen volgens cao VVT.

Spreekt dit je aan? Wil je kennismaken of een dag meelopen? Reageer dan nu snel op de functie van specialist ouderengeneeskunde!