Overview

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op www.legerdesheils.nl.

De business unit Ambulant bestaat uit 10 ambulante, specialistische gebiedsteams, een stedelijk team Verzorging & Verpleging en een stedelijk team Hulp Bij Huishouden en Bijzondere Schoonmaak. Het is aan te raden om in je sollicitatiebrief eventuele voorkeuren voor specifieke stadsdelen te vermelden.

Functieomschrijving

Tijdens je stage help je deelnemers die het moeilijk vinden om goed mee te komen in de maatschappij. Je gaat vooral werken met deelnemers die thuis op meerdere gebieden problemen hebben, zoals met hun geestelijke gezondheid, geldzaken, hoe ze zich voelen en omgaan met anderen en/of lichamelijke gezondheidsproblemen. Jouw taak is om te ondersteunen zodat ze na je begeleiding, zo goed mogelijk zelfstandig kunnen leven en hun weg kunnen vinden in de maatschappij. De hulp die ze nodig hebben kan dus heel verschillend zijn.

Bij de Business Unit Ambulant zul je o.a. de volgende verantwoordelijkheden hebben:

 • Opbouwen van een samenwerkingsrelatie met deelnemers.
 • Winnen van vertrouwen.
 • Voeren van gesprekken met deelnemers.
 • Respectvol omgaan met aanwezig zijn in de woonomgeving van de deelnemer.
 • Stellen van grenzen.
 • Observeren van gedrag en omgeving.
 • Ondersteunen bij postbeheer: openen, lezen, afhandelen en opbergen.
 • Helpen bij het uitzoeken van spullen die weg kunnen bij hoarding problematiek.
 • Assisteren bij telefoongesprekken met instanties.
 • Begeleiden bij pc-gebruik en ICT-vraagstukken.
 • Stimuleren van deelnemers tot activiteit op het gebied van dagbesteding, huishouding, gezondheid en financiën.
 • Vergroten van hun netwerken zoals familie, vrienden, buren en instellingen.
 • Melden van zorgelijke signalen bij de verantwoordelijke ambulant ondersteuner.
 • Terugkoppelen van informatie aan de ambulant ondersteuner over de deelnemer.
 • Rapporteren van bevindingen en voortgang.
 • Ondersteunen van de deelnemer bij buitenshuis activiteiten zoals wandelen, fietsen en bezoeken aan het buurtcentrum.
 • Af en toe uitvoeren van een huishoudelijke taak.
 • Deelnemen aan casuïstiek bijeenkomsten en teamoverleg.
 • Begeleiden van activiteiten georganiseerd voor de deelnemer.
 • Bezoeken van deelnemers thuis met fiets of openbaar vervoer.
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg met organisaties zoals Mentrum, GGD, Jellinek, Samen Doen en de wijkverpleegkundige.

Functie-eisen

 • Je bent een 3e of 4e jaars student Social Work afstudeerrichting profiel Zorg en Welzijn of Samenleving
 • Neemt zelfstandig verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, weekplanning en de uit te voeren opdrachten
 • Beschikt over een stevige persoonlijkheid
 • Motiveert en stimuleert deelnemers met een focus op hun mogelijkheden
 • Kan als rolmodel dienen voor onze deelnemers; uitstekende sociale vaardigheden zijn essentieel
 • Heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

Positieve werksfeer: een goede teamdynamiek, ruimte voor overleg, feedback en samenwerking op een respectvolle manier.
Leuke vergoeding: 495 euro bruto per maand, o.b.v. 32uur

 

Contactinformatie

Wij komen graag met jou in contact om jouw wensen en onze mogelijkheden te bespreken. De vacature staat open tot 30-06-2024 maar het advies is om niet te lang te wachten met solliciteren. Dat kan via de button ‘Solliciteer direct’ bij de vacature op www.LegerdesHeils.nl/vacatures . Eerst meer weten? Bel dan met Jacco Reijnhoudt via 06 46 62 21 42 of mail opleidingen.gwca@legerdesheils.nl

Acquisitie? Nee, bedankt!
 

 

Getagd als: Ambulante hulp en begeleiding