Overview

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland ongeveer 600 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie kijk je op onze site https://www.legerdesheils.nl/ljr of volg onze verhalen uit het werkveld op LinkedIn.
 

Functieomschrijving

De veiligheid van een kind of kinderen in een gezin: daar richt jij je op. Als stagiair Jeugdbeschermer Noord-Holland werk je vanuit locatie Velserbroek. Je bent een proactieve en leergierige teamspeler die een grote mate van zelfstandigheid toont. Je pakt onder supervisie van een collega cases op, leidt deze in goede banen en toont hierin initiatief. Bij een ondertoezichtstelling begeleid jij met je collega de ouders bij de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Je brengt het netwerk in kaart van personen en organisaties die zich rond het gezin bewegen. En je stelt met je supervisor samen met de ouders en het kind een uitgebreid plan van aanpak en behandelplan op om de situatie in een gezin te verbeteren. Uiteraard houd je continu een vinger aan de pols of gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit doe jij bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan bij het betreffende gezin of contact te zoeken met betrokken hulporganisaties. En je houdt alle ontwikkelingen nauwgezet bij in een dossier.

Als de rechter bepaalt dat de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar is en het ouderlijk gezag beëindigt, is het mogelijk dat jij samen met je supervisor er verantwoordelijk voor wordt dat een kind een goede opvoeding krijgt, vaak in een pleeggezin of tehuis. Zo treed je samen op als wettelijke vertegenwoordiger, informeer je de ouders over de ontwikkeling van hun kind en ga je op bezoek bij het kind. Ook adviseer je samen over de huidige situatie en leg je verantwoording af in de rechtbank als het nodig is, bijvoorbeeld als ouders de rechter verzoeken het gezag te herstellen. Even concreet de werkzaamheden op een rij die je samen met je supervisor doet:

 • Het voeren van intake- en kennismakingsgesprekken met cliënten
 • Het vaststellen van de zorgvraag en zorgbehoefte
 • Bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig de cliënt doorverwijzen
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden rondom aanmelding – intake, start van de zorg en indicatiestelling conform de normen van beoordeling, conform modules en werkdocumenten
 • Het invoeren van essentiële gegevens in het rapportage cliënt systeem
 • Het opvragen en verschaffen van informatie aan hulpvragers, zorgverleners en behandelaars
 • Het onderhouden van contacten met de bij de cliënt betrokken ketenpartners
 • Het schrijven van rapportages voor de kinderrechter
 • Het opstellen van plannen van aanpak
 • Het opstellen van brieven
 • Het aanschrijven van fondsen
 • Het zoeken naar crisisplekken
 • Het opstellen bepalingen jeugdhulp
 • Het aanmelden voor passende zorg
 • Meedraaien in multidisciplinaire overleggen, en verzorgen van inbreng hiervoor.
 • Opstellen van risicotaxaties en veiligheidsplannen
 • Meedraaien (onder supervisie) in bureau-/bereikbaarheidsdiensten

Functie-eisen

 • Je bent een 3of 4e-jaars HBO student Social Work / MWD / SPH / TP / Pedagogiek
 • Bij voorkeur met afstudeervariant Jeugdzorg voor het behalen van je SKJ registratie
 • Beschikbaar vanaf september 2024 voor minimaal 6-12 maanden waarbij je 32 uur per week beschikbaar bent
 • Je woont in Noord-Holland en het kantoor in Velserbroek is goed te bereiken voor je
 • Kennis, ervaring en affiniteit t.a.v. het werken met de doelgroep, bij voorkeur met jeugdzorg
 • In staat complexe situaties te analyseren en jouw visie aan verschillende disciplines over te brengen
 • Flexibel en je staande kunnen houden in conflict situaties
 • Stressbestendig, zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Initiatiefnemend en geen afwachtende houding in taken of opdrachten
 • Goede relationele, schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
 • Je bent christen en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit

Arbeidsvoorwaarden

 • Een stagevergoeding van € 400,- bruto per maand (o.b.v. 32 uur per week, incl. reiskosten)
 • Een stage waarbij je werkervaring op doet in de meest uitdagende tak van de Jeugdbescherming
 • Veel ruimte om te leren en te sparren over je eigen ideeën en initiatieven
 • Een stageplek waar je een maatschappelijke bijdrage kan leveren
 • Voldoende ruimte om aan je eigen (stage) opdracht te werken

Contactinformatie

Solliciteer online via de solliciteerbutton en upload je cv, brief met info over je stageperiode, aantal uur, richtlijnen etc. en geef aan hoe je jouw christelijk geloof dagelijks vorm geeft.

 

Getagd als: Jeugdbescherming