Overview

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Je komt te werken in de regio Noordoost. Binnen onze regio werken ca. 650 medewerkers en we zijn onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G). 

Voor studenten vinden wij het belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen, maar ook echt iets kunt betekenen voor een ander. Stap voor stap nemen wij je mee in onze mooie organisatie met bijzondere deelnemers die er stuk voor stuk toe doen.

Functieomschrijving

Over de afdeling:

De Breehof is een prachtige woonlocatie voor volwassenen die niet op zichzelf kunnen wonen en langdurige zorg nodig hebben. De mensen die bij ons verblijven ervaren veelal problemen op het psychiatrische vlak, verslaving, verslavingsverleden, financiën. Op de Breehof is plaats voor 32 bewoners die elk een eigen appartement krijgen. Omdat we “meedoen” belangrijk vinden is er voor de bewoners ook een vorm van dagbesteding.
 

Als stagiair(e)  heb je het doel om deelnemers ( zo noemen wij onze cliënten)  zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en in samenwerking met de deelnemer antwoord te bieden op de hulpvraag. Het betreft een brede hulpvraag van deelnemers, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.

Een greep uit je takenpakket :

 • zorg dragen voor de begeleiding binnen de afdeling ;
 • zorg dragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerd;
 • probleemanalyse en signaleren van behoeften van deelnemers, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteld;
 • stimuleren van deelnemers in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten;
 • deelnemers inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving;
 • crisisinterventie en conflictbemiddeling;
 • praktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiën;
 • onderhouden van contacten met samenwerkingspartners. ( wanneer nodig)

 

Functie-eisen

 • Een enthousiaste en gedreven 3e jaars SPH, MWD, Pedagogiek  of Social Work stagiair(e):
 • die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachten;
 • die stevig in zijn/haar schoenen staat;
 • die deelnemers weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de deelnemer;
 • die als voorbeeld kan fungeren voor onze deelnemers; goede sociale vaardigheden zijn dan ook een must;
 • met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • die in staat is onregelmatige diensten te draaien, inclusief weekenddiensten.
 • We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed.

Arbeidsvoorwaarden

Bij ons leer je:
 • te werken met multi-problematiek;
 • te werken met relevante hulpverleningsmethoden;
 • te werken in een intramurale of ambulante setting.
 • het individuele cliënttraject te begeleiden;
 • te werken in een team;
 • stressbestendig en flexibel te werken vanuit improvisatievermogen.
 • Inzicht te krijgen in onze herstelgerichte behandelmethodes
Bij ons krijg je :
 • Een prachtige stageplaats voor de duur van 10 maanden voor minimaal 24 uur per week
 • Een stagebegeleider die je helpt in je ontwikkeling en meeneemt in onze organisatie
 • Een stagevergoeding van € 350 euro bruto per maand ( op basis van 32 uur per week)

Contactinformatie

Heb je eerst nog wat vragen? Geen probleem je kunt gerust contact opnemen met de teammanager van de afdeling, Nicolai Bakker op 06-50168565. 
 

 

Getagd als: Maatschappelijke Opvang