Overview

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl/rijnmond-zuidwest 

Extramuraal Zeeland:
Extramuraal Zeeland geeft ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen en gezinnen die moeite hebben met het zelfstandig wonen. Dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening. Ook mensen die uit detentie komen, willen wij helpen een nieuwe start te maken in de samenleving. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen, zoals dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden en opvoedingsproblemen.
Extramuraal Zeeland biedt Ambulante Woonbegeleiding, ’10 voor Toekomst’ en Grijs Genoeg(en).

Extramuraal Zeeland bestaat uit team Middelburg en team Goes.

Functieomschrijving

Het Leger des Heils Rijnmond Zuidwest biedt uitdagende Ambulante stageplaatsen aan op de afdeling extramuraal in Middelburg en Goes. Het gaat om stageplaatsen voor derdejaars voltijd-of deeltijd studenten, die de opleiding SW, MWD of SPH volgen.

Als Ambulant werker heb je het doel om deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en in samenwerking met de cliënt te werken aan zijn hulpvraag. Het betreft een brede hulpvraag van deelnemers, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.
De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:

 • zorg dragen voor de begeleiding in de thuissituatie van de deelnemer;
 • probleemanalyse en signaleren van behoeften van deelnemers, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteld;
 • stimuleren van cliënten in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten;
 • deelnemers inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving;
 • crisisinterventie en conflictbemiddeling;
 • praktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiën;
 • onderhouden van contacten met samenwerkingspartners.

Functie-eisen

Een enthousiaste en gedreven 3e jaars SW, SPH of MWD stagiair(e):

 • die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachten;
 • die stevig in zijn/haar schoenen staat;
 • die deelnemers weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de deelnemer;
 • die als voorbeeld kan fungeren voor onze deelnemers;
 • goede sociale vaardigheden zijn dan ook een must;
 • met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden.
Mocht jouw opleiding een andere stageperiode hanteren neem dan contact op zodat we samen naar de  mogelijkheden kunnen kijken.
 
Begeleiding
Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerproces
De praktijkopleider voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen

Stagevergoeding
Op basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €495,- per maand.

Contactinformatie

Lijtk dit je wat? Solliciteer dan via de sollicitatie button! Geef hierbij aan welke locatie jouw voorkeur heeft.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Leonie van der Hoek, praktijkopleider binnen Leger des Heils Rijnmond Zuidwest, via: l.vanderhoek@legerdesheils.nl

ps: wist je dat je tijdens je studie ook in een betaalde bijbaan ervaring op kunt doen in onze flexpool? Een leuke en interessante ervaring met onze doelgroepen! En een opstap om na het behalen van je diploma intern door te groeien naar de functie die het beste bij je past. Een voorwaarde hiervoor is een MBO4 opleiding in de zorg of dat je je Propedeuse hebt behaald in bijv. Social Work.

Neem voor informatie contact op met de recruiter bij jou in de regio: https://www.legerdesheils.nl/vacatures/contact

 

Getagd als: Maatschappelijke Opvang