Overview

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl/rijnmond-zuidwest

Domus Huis en Haard Gouda is een beschermde woonvorm voor 30 mannen en vrouwen. Zij wonen hier langdurig en hebben te maken met dubbele problematiek (psychiatrie en verslaving). Een aantal deelnemers hebben daarnaast ook een licht verstandelijke beperking.
Herstart Spijkenisse biedt Maatschappelijke Opvang aan 24 deelnemers. Het doel is om deelnemers te begeleiden van dakloosheid en/of marginale huisvesting naar een zelfstandige woning of een passende vervolgplek. De begeleiding vindt individueel en/of groepsmatig plaats.
Domus Rotterdam is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen met een dubbele diagnose. Deelnemers gebruiken langdurig en actief alcohol en/of harddrugs. Hier worden individuele afspraken overgemaakt. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de deelnemer staat centraal en bestaat uit hele kleine stapjes.
Huis en Haard Rotterdam is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm krijgen deelnemers een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis.
De nachtopvang locatie William Booth Huis biedt onderdak aan vrouwen in Rotterdam die om uiteenlopende redenen dakloos zijn geworden. Deelnemers kunnen van 24 uur per dag uur terecht in de opvang. Een gedeelte van de groep mensen heeft overdag een vorm van dagbesteding, een ander gedeelte verblijft in de opvang zelf. De nachtopvang voorziet in de eerste levensbehoeften, zoals bed, bad en brood. Daarnaast wordt er een begeleidingstraject opgestart en streven we ernaar dat deelnemers binnen 6 maanden doorstromen naar vervolghuisvesting.
Het Roer en De Meerpaal zijn nachtopvanglocaties in Rotterdam Zuid. We vangen hier mensen op die acuut dakloos zijn geworden. We bieden hen onderdak, voeding en sanitaire voorzieningen. Iedere deelnemer ontvangt individuele begeleiding richting passende vervolghuisvesting.
Van de Straat Centrum is een locatie voor mannen vanaf 23 jaar in Rotterdam. Ze worden toegelaten tot de nachtopvang door Centraal Onthaal. In de nachtopvang kunnen mensen een maaltijd nuttigen, douchen en hun nacht doorbrengen.
Deelnemers worden begeleid bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Daarnaast wordt gewerkt aan doorstroom naar een andere voorziening voor verblijf en begeleiding of zelfstandig wonen.
JongLeren biedt opvang en intensieve begeleiding aan 26 dak- en thuisloze jongens (+ 2 crisisbedden) in de leeftijd 18 t/m 23 in Rotterdam. De deelnemers hebben te maken met verschillende problematiek zoals; verslaving, psychiatrie, sociale vaardigheden, financiën en justitie.
Woongroepen Woongroep Nesselande is een plek waar mannen en vrouwen vanaf 23 jaar wonen die in hun leven veel hebben verloren en hun thuis zijn kwijtgeraakt, welkom zijn.
Woongroep Mathenesserlaan is een plek waar mannen en vrouwen vanaf 55 jaar wonen die in hun leven veel hebben meegemaakt en verloren.
Het verblijf  tijdelijk en gemiddeld 2 jaar. Deelnemers hebben een eigen studio en de begeleiding is semi-ambulant.
Op woongroep mathenesserlaan is een gemeenschappelijke woonkamer en keuken, waar deelnemers samen kunnen komen en er activiteiten worden organiseert.

Functieomschrijving

Het Leger des Heils Rijnmond Zuidwest biedt stageplaatsen aan binnen de Intramurale afdelingen. Dit zijn stageplekken voor derdejaars studenten, die de opleiding MWD, SPH of SW volgen.

Als groeps- en persoonlijk begeleider heb je het doel om deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en in samenwerking met de cliënt antwoord te bieden op de hulpvraag. Het betreft een brede hulpvraag van deelenemers, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.
De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:

 • zorg dragen voor de begeleiding binnen de voorziening;
 • zorg dragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerd;
 • probleemanalyse en signaleren van behoeften van deelenemers, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteld;
 • stimuleren van deelnemers in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten;
 • deelenemers inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving;
 • crisisinterventie en conflictbemiddeling;
 • praktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiën;
 • onderhouden van contacten met samenwerkingspartners.

Hier leer je

 • te werken met multi-problematiek;
 • te werken met relevante hulpverleningsmethoden;
 • te werken in een groep;
 • het individuele cliënttraject te begeleiden;
 • te werken met het cliëntregistratiesysteem;
 • te werken in een team;
 • stressbestendig en flexibel te werken vanuit improvisatievermogen.

Functie-eisen

Een enthousiaste en gedreven 3e jaars SPH, MWD of SW stagiair(e):

 • die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachten;
 • die stevig in zijn/haar schoenen staat;
 • die deelnemers weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de deelnemer;
 • die als voorbeeld kan fungeren voor onze deelnemers; goede sociale vaardigheden zijn dan ook een must;
 • met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • die in staat is onregelmatige diensten te draaien, inclusief weekenddiensten. 

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden.

Mocht jouw opleiding een andere manier van stage toepassen in het 3de of 4de jaar neem dan gerust contact op zodat we samen naar de mogelijkheden kunnen kijken!
 
Begeleiding
Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerproces
De praktijkopleider voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen
 
Stagevergoeding
Op basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €495,- per maand.

Contactinformatie

Lijtk dit je wat? Solliciteer dan via de button!
Geef in je sollicitatie aan naar welke afdeling je voorkeur gaat en waarom.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Arina van Es, praktijkopleider binnen Leger des Heils Rijnmond Zuidwest, via: a.van.es@legerdesheils.nl

ps: wist je dat je tijdens je studie ook in een betaalde bijbaan ervaring op kunt doen in onze flexpool? Een leuke en interessante ervaring met onze doelgroepen! En een opstap om na het behalen van je diploma intern door te groeien naar de functie die het beste bij je past. Een voorwaarde hiervoor is een MBO4 opleiding in de zorg of dat je je Propedeuse hebt behaald in bijv. Social Work.

Neem voor informatie contact op met de recruiter bij jou in de regio: https://www.legerdesheils.nl/vacatures/contact

 

Getagd als: Maatschappelijke Opvang