Overview

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.
Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl 

Huis en Haard La Salette:
Huis en Haard is een beschermde woonvorm met een capaciteit voor 23 cliënten die te kampen hebben met een gediagnostiseerd psychiatrisch ziektebeeld. En 13 cliënten met een justitiële titel of justitieel verleden, die om verschillende redenen ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Daarnaast is er vaak sprake van de combinatie met verslaving, problematische schulden en/of gebrek aan dagbesteding.
In samenwerking met de GGZ-behandelaars ligt de nadruk binnen Huis en Haard op het bieden van structuur, veiligheid en stabilisatie. Op diverse leefgebieden wordt de individuele cliënt aan de hand van een zorgplan intensief begeleid. Het hebben van een zinvolle dagbesteding maakt deel uit van het zorgplan.
Belangrijke uitgangspunten binnen de begeleiding zijn het voorkomen van verlies van vaardigheden, stabilisatie van de problematiek en herstel van menswaardigheid en maatschappelijke participatie. De kern van de gehanteerde methodiek ligt in de Leger des Heils-aanpak. Omdat bij de doelgroep veelal sprake is van ingewikkelde problematiek op meerdere leefgebieden, zijn de na te streven doelen gebaseerd op een integrale aanpak.

Herstart La Salette:
Herstart is een maatschappelijke opvang die gericht is op het ondersteunen en begeleiden van dak- en thuisloze mensen. Ons uitgangspunt is om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Als afdeling zien we het als uitdaging om wegen te zoeken waarmee we dak- en thuislozen kunnen opvangen en hen begeleiding te bieden die nodig is om hun leven weer op de rails te krijgen. Herstart biedt een combinatie van groepsgerichte en individuele begeleiding. Op afdeling Herstart kunnen in totaal 6 bewoners worden opgenomen met een maximale verblijfsduur van één jaar. Doel is de mensen te begeleiden naar de juiste woonvorm.

Functieomschrijving

Onder begeleiding van je stagebegeleider en teamleden, zul je eerst vanuit observatie en later actief worden betrokken bij alle voorkomende werkzaamheden in de begeleiding van de deelnemers. Je schuift aan bij alle voorkomende vormen van overleg. Je kijkt mee in de begeleiding en kan ondersteunen in de daarbij behorende taken en werkzaamheden, inclusief de administratieve zaken. Uiteindelijk werk je op een gerichte manier toe naar de taak en functie van een startende SPW – begeleider of een startende Social Worker.

Functie-eisen

  • Je bent een derde- of vierdejaars MBO SAW/MMZ student.
  • Je kunt minimaal 20 uren per week aanwezig zijn
  • Je bent leergierig, enthousiast, prikkelend en zelfbewust.
  • Je hebt vermogen om genuanceerd en creatief te denken.
  • Je kunt goed samenwerken en weet zelf goed je werk te structureren.
  • Je kunt zelfstandig werken binnen de kaders van je stage en daarnaast weet je het belang van de administratieve taken ook te erkennen en op te pakken.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed.

Arbeidsvoorwaarden

Begeleiding

  • Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerproces
  • Voor de HBO stage voorziet de begeleiding in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen

Stagevergoeding
Op basis van 32 uur is de burto stagevergoediing €495,-

 

Contactinformatie

Voor eventuele vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Leonie van der Hoek l.vanderhoek@legerdesheils.nl, Praktijkopleider Zeeland.

 

Getagd als: Beschermd wonen