Overzicht

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland ongeveer 600 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie kijk je op onze site:  https://www.legerdesheils.nl/jeugdbescherming of volg onze verhalen uit het werkveld op LinkedIn.

Functieomschrijving

Als teamleider zorg je ervoor dat dat je team goed functioneren. Jouw doel is dat je medewerkers lekker in hun vel zitten, zich houden aan de richtlijnen van de jeugdzorg, hun deadlines halen, kwaliteit leveren in hun werk en daarmee de veiligheid van kinderen in een gezin waarborgen!

Onze huidige teamleider gaat dit jaar met pensioen. Mocht het nodig zijn, dan krijg je alle ruimte en tijd om je deze functie eigen te maken en ingewerkt te worden. De functie heeft een operationeel en deels tactisch karakter.  Met een interne focus gericht op aansturing van het team, de realisatie van de productie en de procesbewaking. Dit om enerzijds te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever/financiers en anderzijds hulpverlening aan de cliënt te borgen. Anderzijds ben je ook betrokken bij externe contacten met de Raad van de Kinderbescherming, Rechtbank, VeiligThuis, andere ketenpartners of pittige klachtgesprekken met ouders. Je team bestaat uit ongeveer 8-15 Jeugdbeschermers. Meer info over de functie van Jeugdbeschermer zie je hier. Als teamleider rapporteer je aan jouw Regiomanager en heb je de volgende resultaatgebieden:

 • Leidinggeven aan medewerkers
 • Kwaliteit dienstverlening en uitvoering
 • Tactisch beleid voorbereiden en realiseren
 • Financiële doelstellingen van het team behalen
 • Administratieve taken coördineren
 • Onderhouden van interne- en externe contacten

Als Teamleider zien we graag de volgende eigenschappen:

 • Je geeft medewerkers de ruimte en het vertrouwen om hun werk uit te voeren
 • Je gaat het team en de individuele medewerkers stimuleren
 • Je bent empathisch, toegankelijk voor alle medewerkers
 • Je bent in staat om sollicitatie, beoordeling/ontwikkel gesprekken te voeren
 • Je hebt een open en transparante manier van communiceren
 • Je durft kwetsbaar te zijn maar ook krachtig te handelen
 • Je luistert naar medewerkers, hen coachen / begeleiden zit in je dna
 • Je faciliteert je team en wilt graag in- en extern samenwerken
 •  

Functie-eisen

We beseffen ons dat je niet kunt voldoen aan al onze eisen. Om je een indicatie te geven zie je hieronder de functie-eisen van onze ideale kandidaat:

 • Je hebt een HBO / WO diploma, bij voorkeur sociaal domein
 • Je hebt een aantal jaren ervaring als teamleider of als jeugdbeschermer of aanverwant
 • In het bezit van een managementopleiding is een pre
 • Heb je nog geen ervaring binnen de jeugdzorg, dan ben je in staat om deze complexe branche je snel eigen te maken
 • Je kunt beleid vertalen naar het primaire proces
 • Je bent daadkrachtig en resultaatgericht vanuit verbondenheid met alle mensen
 • Je bent flexibel, proactief en stressbestendig
 • Je bent creatief in het verzinnen van oplossingen
 • Je bent christen en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit

Arbeidsvoorwaarden

 • Volgens CAO Jeugdzorg schaal 10 (minimaal € 3065 en maximaal € 4605 bruto per maand bij een 36-urige werkweek) waarbij je ingeschaald wordt op niveau en werkervaring
 • Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Laptop en telefoon
 • Opname pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werk
 • Kunnen werken vanuit je ideaal / identiteit
 • Werken met de meest bijzondere doelgroepen
 • Aanstelling is voor 28, 32 of 36 uur per week voor de duur van 12 maanden. Voortzetting behoort tot de mogelijkheden. De intentie is om samen te investeren voor de lange termijn!

Contactinformatie

We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 18 september 2023! Wij voeren doorlopend gesprekken met kandidaten! Waarom wachten tot morgen als het vandaag ook kan ;). Een online assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Chris (Recruiter) via 06-25765725.
 

 

Getagd als: Jeugdbescherming, Management & beleid