Overview

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, innovatieve en praktisch ingestelde organisatie, die zonder onderscheid des persoons, materiële en immateriële hulpverleent aan medemensen die om uiteenlopende redenen een beroep doen op (werkeenheden van) de stichting. Het werk van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, waarin waarden als rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit centraal staan. Ook streeft de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg ernaar deze waarden te realiseren binnen onze samenleving. De organisatie ontleent haar kracht zowel aan de medewerkers die zich gedreven, energiek en vasthoudend inzetten voor hun medemens als aan facilitaire middelen en samenwerkingsverbanden waarin zij participeert. Voor meer informatie over de organisatie, zie: www.legerdesheils.nl.
 
Afdelingsinformatie:
Binnen ons project huren jongeren een woning en daarbij ontvangen zij ambulante begeleiding, met als doel toe te werken naar zelfstandigheid. De jongeren zijn vanaf 18 jaar, alleen of soms met kinderen. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, zoals: het ontbreken van woonvaardigheden, verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen.
 
We leren jongeren mee te doen in de samenleving. Een belangrijk uitgangspunt is dat er in de begeleiding gekeken wordt naar krachten van jongeren en naar de toekomst.
 

Functieomschrijving

Als Afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de gehele afdeling. Je bewaakt de vastgestelde middelen ten aanzien van personeel, materiaal en financiën. Je geeft leiding aan de medewerkers binnen jouw team. Je onderhoudt contacten met externen zoals de gemeente en ketenpartners. Je let op of de ondersteuning geleverd wordt conform de indicatie-afspraken en je zorgt voor een optimaal zorgaanbod. Je coacht medewerkers en voert met regelmaat overleg met ieder persoonlijk en in groepsverband. Je bewaakt het effect van de zorg en streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Je volgt interne en externe ontwikkelingen en integreert dit in je werk. Je bent resultaatgericht en stuurt op de KPI's van de afdeling. Je ontwikkelt beleid en geeft inhoud aan de implementatie. Je weet veranderingen vorm en inhoud te geven en medewerkers hier actief bij te betrekken. Je hebt een positief christelijke levensovertuiging en weet dit concreet te maken in gedrag waarbij je een voorbeeldfunctie hebt ten aanzien van het team.

De Afdelingsmanager maakt deel uit van een team met totaal 21 (Binnen cluster jeugd zijn het er ca. 8) Afdelingsmanagers welke ieder leidinggeven aan een of meerdere afdelingen met verschillende producten. Deze producten zijn grofweg te verdelen in Volwassenen en Jeugd. Je draagt verantwoording af aan de Regiomanager.

Doorgaan waar anderen stoppen. Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Werken met passie en impact, vanuit ons christelijk geloof. Dat is werken bij het Leger des Heils.
 

Functie-eisen

Als leidinggevende verwachten we bepaalde competenties cq. gedrag van jou:
Ambassadeurschap: je straat het 'Leger des Heils' DNA uit en vertegenwoordigt het naar jouw medewerkers, deelnemers en externe contacten.
Verbindingskracht: je legt, verstevigt en onderhoudt verbindingen zowel in- als extern met en tussen personen en partijen om zo de gestelde doelen te bereiken.
Coachend leidinggeven: je stimuleert jouw medewerkers en collega’s bij de ontwikkeling van hun kennis, competenties en talenten. De coachende stijl is hierbij aangepast aan de situatie.
Resultaatgerichtheid: je bent actief gericht op het behalen van concrete resultaten en doelstellingen, waarbij je het overzicht bewaakt en toetst op de gestelde resultaten en doelstellingen worden behaald.
Inlevingsvermogen en sensitiviteit: je bent je bewust van andere mensen en de omgeving alsmede de invloed die jij hierop hebt.
Aanpassingsvermogen: je handelt doelmatig door je aan te passen aan de veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.
Reflectie en zelfkennis: je hebt inzicht in je eigen sterktes en zwakten en onderneemt hierop actie om eigen kennis, vaardigheden en gedrag te vergroten/verbeteren en daardoor beter te presteren. Daarnaast heb je inzicht in de mate waarin jouw gedrag anderen beïnvloedt en het gedrag van anderen jouw beïnvloedt.
Besluitvaardigheid: je hakt knopen door en neemt tijdig beslissingen.
Netwerken en samenwerkingsverbanden: je bouwt en onderhoudt relaties en netwerken die van pas komen bij het realiseren van jouw doelstellingen.

Daarnaast:

 • Heb je hbo werk- en denkniveau;
 • Een afgeronde hbo-managementopleiding hierbij is een pré;
 • Heb je kennis van de doelgroepen en van de verschillende financieringsvormen;
 • Kun je bij een indiensttreding een Verlaring Omtrent Gedrag overleggen;
 • Heb je een positief Christelijke geloofsovertuiging en kun je de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezonsdheidszorg onderschrijven.

Arbeidsvoorwaarden

Je mag werken in een organisatie die ertoe doet in de samenleving. Jouw werk is daarmee van grote waarde. Wij bieden jou daarom:

 • Een contract voor 24 – 28 uur per week, uren zijn bespreekbaar;
 • Een salaris volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 10. Het bijbehorende salaris is minimaal € 3.869,- en maximaal € 5.702,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.
 • Een contract voor een jaar met de intentie deze te verlengen of om te zetten naar een vast contract
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opname in het pensioenfonds (PFZW), een loopbaanbudget (voor duurzame inzetbaarheid) en keuzebudget (o.a. vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 8,3%)
 • 170 Verlofuren per jaar bij een fulltime dienstverband (à 36 uur per week)
 • Reiskostenvergoeding, een NS Business Card en/of een thuiswerkvergoeding
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen binnen een professioneel team

Duur:
Aanstelling is voor de duur van 12 maanden. Daarna behoort voortzetting van het contract tot de mogelijkheden.
 

Contactinformatie

Kandidaten zullen doorlopend uitgenodigd worden voor een gesprek en de vacature zal sluiten wanneer er een geschikte kandidaat gevonden is.

Contactpersoon en informatie:
Voor vragen over de functie kun je bellen naar Marten Slot (Manager): 06- 80063740.

Interne kandidaten hebben voorrang en acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Praktische hulp aan deze doelgroep wel uiteraard.

 

Getagd als: Management & beleid