Overview

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 7.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor ongeveer 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinformatie
Domus is een kleinschalige woonsetting. Onze doelgroep bestaat uit deelnemers met complexe problematiek, een psychiatrische diagnose en actieve verslavingsproblematiek. Ook is er sprake van LVB-problematiek. Het doel van de voorziening is vooral het aanbieden van een veilige woonplaats. Er zijn verschillende focusgebieden binnen Domus: (1) bescherming, (2) een afdeling waar de bewoners uitgedaagd worden (kleine) stapjes te zetten in ontwikkeling en (3) een afdeling waar bewoners leren zelfstandig te wonen.

Domus+ is een variant van Domus. Bij Domus+ wonen mensen die naast een verslaving en/of psychische problemen ook een licht verstandelijke beperking hebben. Door hun licht verstandelijke beperking kunnen ze zich niet goed redden in onze complexe samenleving. Het gebruik van middelen maakt dat deze mensen voor veel zorg zijn uitgesloten. Bij ons zijn ze welkom. Dit vraagt van de medewerkers wat specifieke competenties. Denk aan geduld, structuur, positieve grondhouding, grenzen stellen en afgestemde communicatie.
 

Functieomschrijving

Wij zoeken een daadkrachtige verpleegkundige die niet alleen uitblinkt in zorgverlening, maar ook in regievoering en beleidsontwikkeling. In tegenstelling tot traditionele taken in de zaal, ligt de focus op het leiden en kort houden van lijnen. Avond-, nacht-, en weekenddiensten behoren niet tot de functie, waardoor jij je volledig kunt richten op het aansturen van verzorgenden en het motiveren van zorgmijdende deelnemers richting laagdrempelige medische zorg.

Daarnaast speelt voorlichting en advies geven aan collega's over cliëntengezondheid een cruciale rol in jouw takenpakket. Flexibiliteit in werktijden is gegarandeerd, met ruimte voor overleg en een regelmatig werkrooster. Als verpleegkundige vervul je niet alleen een uitvoerende en signalerende functie, maar coördineer je ook de behandelingen en geef je sturing aan medicatieverstrekking. Hierbij val je hiërarchisch onder de leidinggevende van de betreffende afdeling, terwijl functionele aanwijzingen van behandelaars, zoals de arts, een waardevolle bijdrage leveren aan jouw professionele ontwikkeling.

Overige werkzaamheden:

 • Verzamelt en verstrekt informatie over de deelnemer, verkent daarmee de situatie en de behoeften; 
 • Adviseert op het gebied van het verpleegkundige handelen over de formulering en vaststelling van het zorgplan op de klantindicator lichamelijke gesteldheid; 
 • Coördineert de verpleegkundige zorg in het kader van multidisciplinaire behandelactiviteiten; 
 • Heeft een adviserende rol rondom het verstrekken/toedienen van medicatie die is voorgeschreven door de arts; 
 • Evalueert de zorg in het zorgplan op de klantindicator lichamelijke gesteldheid; 
 • Onderhoud externe contacten rondom de klantindicator lichamelijke gesteldheid; 
 • Verwijst deelnemers door bijvoorbeeld in gevallen waar buiten de eigen discipline vallende specialistische hulp nodig is; 
 • Verricht voorkomende verpleegkundige en (de meest voorkomende) verpleegtechnische handelingen conform het zorgplan, binnen de kaders van de daartoe geldende werkafspraken, protocollen en richtlijnen; 
 • Coördineert de verpleegkundige zorg in het kader van multidisciplinaire behandelactiviteiten; 
 • Denkt actief mee over het verbeteren van de dienstverlening en bespreekt dit met de leidinggevende; 
 • Neemt actief deel aan het werkoverleg; 
 • Het inwerken en begeleiden van nieuwe collega’s en stagiaires kan tot de dagelijkse werkzaamheden behoren; 
 • Neemt deel aan werkbegeleiding intervisie en/of supervisie bijeenkomsten. 

Functie-eisen

Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van de mogelijkheden van onze deelnemers. We zoeken dan ook een verpleegkundige die een basishouding hanteert van hoop en optimisme en deelnemers van Domus weet te ondersteunen in hun eigen herstel, met aantoonbare ervaring binnen ons werkveld. Daarnaast zoeken wij een verpleegkundige die:

 • Mbo werk en denkniveau heeft blijkend uit een afgeronde verpleegkundige opleiding; 
 • BIG Registratie heeft; 
 • Kennis/ ervaring psycho- sociale zorg/ verslavingsproblematiek heeft; 
 • Kennis van en kunnen omgaan met psychische belasting heeft; 
 • Zelfstandigheid is in werk en denk niveau; het op een zelfstandige wijze kunnen uitvoeren van de acties, taken en verantwoordelijkheden; 
 • Sociale vaardigheden voor het geven van voorlichting, het onderhouden van contacten met externen en het afstemmen van werkzaamheden met collega’s; 
 • Tact en invoelend vermogen heeft voor het verplegen/ verzorgen van deelnemers en omgaan met verdriet en verlies; 
 • 16 tot 32 uur per week beschikbaar is; 
 • In staat is om bij een indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen; 
 • Christen (katholiek, protestant of anders) is en aangeven wat het Christenzijn voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit.

Arbeidsvoorwaarden

Je mag werken in een organisatie die ertoe doet in de samenleving. Jouw werk is daarmee van grote waarde. Wij bieden jou daarom:

 • Een salaris volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 6. Het bijbehorende salaris is minimaal € 2.750,- en maximaal €3858,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd
 • een eindejaarsuitkering van 8,3% per jaar en een vakantietoeslag van 8% per jaar;
 • Een contract voor een jaar met de intentie deze te verlengen of om te zetten naar een vast contract
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opname in het pensioenfonds (PFZW), een loopbaanbudget (voor duurzame inzetbaarheid) en keuzebudget (o.a. vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 8,3%)
 • 170 Verlofuren per jaar bij een fulltime dienstverband (à 36 uur per week)
 • Reiskostenvergoeding, een NS Business Card en/of een thuiswerkvergoeding
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen binnen een professioneel team
 • Een passend aanbod van trainingen en opleidingen via onze LdH Academie gericht op jouw werkgebied
 

Contactinformatie

Kandidaten zullen doorlopend uitgenodigd worden voor een gesprek en de vacature zal sluiten wanneer er een geschikte kandidaat gevonden is.

Contactpersoon en informatie:
Heb je nog vragen over deze vacature? Voel je vrij om contact met ons op te nemen. Voor vragen over de functie kun je terecht bij Jan van Dam, de afdelingsmanager (06 11185955). Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Stuur een bericht via de ‘Stel een vraag’ knop of mail naar nw.recruitment@legerdesheils.nl.

Interne kandidaten hebben voorrang en acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Praktische hulp aan deze doelgroep wel uiteraard.

 

Getagd als: Maatschappelijke Opvang, Verpleging en verzorging