Overview

Door ziekte en het vertrek van de twee huidige deeltijdhoofden Kinderwerk zoeken we per direct een interim-hoofd Kinderwerk voor 6-9 maanden. In deze periode zoeken we een goede borging van al het moois dat is opgebouwd binnen Kinderwerk ter overbrugging van de interne organisatieontwikkeling.

Het gaat om 16-36 uur per week en start per direct (zo spoedig mogelijk).

Het hoofd Kinderwerk geeft leiding aan het Kinderwerk van de Vrije Baptistengemeente Bethel. Het Kinderwerk telt ongeveer 750 kinderen en zo’n 260 vrijwilligers. Dit Kinderwerk heeft een diep verlangen om kinderen vertrouwd te maken met Jezus Christus en samen de Bijbel te openen. Daarvoor zijn de kinderen opgedeeld in verschillende groepen per leeftijd en komen ze zoveel mogelijk iedere zondag samen voor eigen samenkomsten. Naast deze reguliere samenkomsten zijn er verschillende activiteiten en toerustingsbijeenkomsten voor zowel kinderen als hun ouders, zoals praisediensten, BE1, Maak ze Sterk en Kinderkerk. Ook zijn er verschillende projectgroepen waar Kinderwerk bij betrokken is, zoals kerstdiensten en gezinsdiensten.

Van het hoofd Kinderwerk worden onder andere de volgende eigenschappen verwacht:

 • is een volwassen christen en actief werkzaam in Gods Koninkrijk;
 • kan zich volledig vinden in de missie, visie, doelstellingen en strategie van de Bethelgemeente;
 • heeft een diep verlangen om zijn/haar gaven en talenten te investeren in de gemeente van Jezus Christus;
 • heeft de gave van leiderschap en blijk gegeven van zeer goede organisatorische vaardigheden en een integrale blik voor de samenwerking;
 • heeft goede sociale vaardigheden, kan goed communiceren en werken aan teamontwikkeling;
 • kan zijn/haar directe medewerkers zodanig coachen en leiden dat het beste in hen naar boven wordt gehaald.

De hoogte van de salariëring is gebaseerd op een interne loonschaal.

Informatie over deze functie kan opgevraagd worden bij Theo Struijs, manager Beleid & Organisatie, 0512-335421 of tstruijs@bethel.nl.
De vacature blijft open totdat deze is ingevuld. Reageer daarom bij interesse zo spoedig mogelijk.

Uw sollicitatie kan worden verstuurd naar:

Vrije Baptistengemeente Bethel
t.a.v. Mevr. W. Brouwer
De Bolder 75
9206 AP Drachten
of via communicatie@bethel.nl

Functieomschrijving interim-hoofd Kinderwerk

Algemene taak

Het beleidsmatig en organisatorisch leiden van het team Kinderwerk, waarbij is inbegrepen het persoonlijk aansturen van de teamleiders per leeftijdsgroep en het basisteam.

Verantwoordelijkheid

Eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van alle teams en activiteiten binnen het team  Kinderwerk.

Specifieke taken

Leidinggeven aan Kinderwerk:

 • geeft door werkbespreking, coaching en functioneringsgesprekken direct leiding aan de ondersteunende collega’s Kinderwerk;
 • geeft leiding aan het basisteam Kinderwerk en is samen met dit team verantwoordelijk voor het samenstellen en uitvoeren van het beleids-, jaar- en activiteitenplan, alsmede de begroting;
 • onderhoudt externe contacten op het gebied van Kinderwerk;
 • heeft met andere taakgroepleiders, zowel beleidsmatig als functioneel, zitting in het overleg van het te vormen domein Toerusting en Vorming;
 • heeft structureel overleg met het managementteam van Bethel.

Getagd als: bethel, kinderen, kinderwerk

About Vrije Baptistengemeente Bethel

De Vrije Baptistengemeente Bethel te Drachten is een kerkelijke gemeenschap. Wij hebben ontdekt dat een relatie met Jezus Christus het meest waardevolle is in dit leven. Daarom willen we in de samenkomsten, in de onderlinge relaties en naar buiten toe de blijdschap van het geloof in Jezus Christus tonen.

In onze samenkomsten staat Jezus altijd centraal. Behalve ds. J. Folkerts, voorganger van onze gemeente, gaan op de zondagse diensten ook sprekers uit de gemeente voor onder andere Gabriel Anthonio en Ludy Fabriek. Daarnaast mogen we regelmatig externe sprekers verwelkomen.