christelijke blog pesten op het werk

Pesten op het werk.

Pesten op het werk komt vaker voor dan men denkt. Je kunt last krijgen van stress, dat kan zich aan uiten door niet meer kunnen slapen, en verlies van zelfvertrouwen. Op den lange duur kun je er zelfs depressief van worden.

Pesten op het werk

Wat is pesten.

Pesten is intimiderend gedrag collega’s of leidinggevenden, en kan zich uiten in onder andere:

  • negeren
  • buitensluiten
  • schelden
  • belachelijk maken
  • agressie
  • roddelen

Wat kan de reden zijn van het pesten.

Pesten geeft de pester een gevoel van macht. Hij of zij denkt door te pesten meer waardering van anderen te krijgen. Er populair door te worden en daardoor meer complimenten te krijgen. Vaak is een pester in het verleden zelf ook gepest, maar het kan ook door de opvoeding uit de jeugd zijn gekomen.

Als jezelf gepest wordt.

Een gebrek aan weerbaarheid kan je tot slachtoffer van pesten maken. Zelf ben ik in het verleden ook gepest op het werk. Ik was nogal een stil en teruggetrokken plus verlegen persoon, en was nog maar 16 jaar. Ook durfde ik niet voor mijzelf op te komen. Het pesten uitte zich dan ook door mij steeds belachelijk te maken. Ik schaamde mij en durfde het daarom tegen niemand te vertellen. Het hield pas op tot ik mijn ontslag kreeg, want ik durfde niet meer naar mijn werk te gaan.

Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.

Spreuken 12:18

Wat kun je er tegen doen.

Probeer aan te geven dat het pesten te ver gaat en dat je er last van hebt. Want het kan ook zomaar zijn dat de pester of pesters denken ‘dat het wel meevalt’. Helpt dat niet zoek dan hulp bij een vertrouwenspersoon van je werk of een maatschappelijk werker. Vraag advies bij anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, wat is hun ervaring hier mee? Als het allemaal niet helpt zoek dan een andere baan. Het gaat tenslotte ook om je gezondheid en geestelijk welzijn.

Kom voor jezelf op.

Ik schaamde mij ervoor en heb daarom nooit hulp durven zoeken. Mijn vertrouwen in God heeft mij er doorheen gesleept. Echt geloven deed ik toen nog niet, maar toch wist en voelde ik dat Hij met mij was. En dat was heel bijzonder. Omdat pesten altijd gevolgen heeft voor andere dingen in je leven, ben ik later op een groepstraining gegaan om voor mijzelf op te durven komen. En dat heeft zeker zijn vruchten af geworpen. Ik durfde anderen aan te spreken in een groep, en durfde mijn grenzen aan te geven. En tijdens die training kwam ik er ook achter dat ik hooggevoelig ben en introvert. Je kunt dan te veel prikkels binnen krijgen uit je omgeving. Ook daar heb ik mee om leren gaan.

Houd moed

Stap uit je slachtoffer rol en kom voor jezelf op, dan gaat er een andere wereld voor je open.

Komt tot Mij, allen die vermoeid zijn en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Matteüs 11:28-29.

Geschreven door Brigitte de Jong

Andere blogs van Brigitte

Uncategorized