HSP op het werk.

HSP betekent High Sensitive Person, dat je een hoogsensitieve persoon bent. Je ervaart prikkels van buitenaf heel intens. Prikkels zoals zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Een HSP persoon kan bijvoorbeeld muziek, kunst of een film intensief ervaren. Veel kunstenaars zijn personen met HSP. En het is een aangeboren eigenschap wat recent bewezen is.

Onbegrip en misstanden.

Als er op de juiste manier mee wordt omgegaan is het een positieve eigenschap. Twintig procent van de bevolking is HSP. En natuurlijk heb je er op de werkvloer ook mee te maken. Helaas hebben veel leidinggevenden te weinig te weinig oog en kennis voor een werknemer met HSP. Daardoor kunnen er misstanden ontstaan. Door het onbegrip en het gevoel niet begrepen te worden, is het resultaat dat mensen met HSP onzeker worden en dat is jammer. Want juist deze mensen hebben veel talent.

Eigenschappen van een High Sensitive Person.

 • Betrouwbaar en toegankelijk.
 • Discreet en integer.
 • Een hoog rechtvaardigheidsgevoel.
 • Voelen sfeer heel goed aan.
 • Perfectionistisch.
 • Creatief en empathisch.
 • Oog voor details en snel verbanden kunnen zien.

‘Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is.’

Filippenzen 2:4

De juiste omgang.

Zelf ben ik ook HS, en heb daar in het verleden op mijn werk heel veel last van gehad. Want in die tijd was er helemaal niets over bekend. Daardoor heb ik veel stress ervaren wat doorwerkte tot in mijn privé leven.

Voor de HSP werknemer.

 Het is van belang om dit te bespreken met de werkgever en collega’s . Want pas dan heb je kans op verbetering. Ga uitgerust naar je werk, heb je slaapproblemen dan is het belangrijk om hulp te gaan vragen. Neem ook je concentratie onder de loep, want als je niet goed kunt concentreren op je werk geeft dat ook problemen. Ga van te voren na of je fulltime of beter parttime kunt gaan werken. Bespreek of jezelf je uren in kunt delen, en bijvoorbeeld wanneer je pauze nodig hebt. Ben je snel afgeleid vraag dan of je oortjes of een koptelefoon mag gebruiken.

Voor de werkgever.

Ga met je werknemer in gesprek. Bespreek de knelpunten en hoe het eventueel anders kan. Een HSP werknemer is creatief, heeft specifieke talenten en vindt een goed gesprek van belang. Deze werknemer heeft vaak een rustige werkomgeving nodig en zo min mogelijk afleiding.

Als dit allemaal lukt is het een plezier en een zegen voor werkgever en werknemer. En zeker een goede aanwinst voor u als werkgever.

‘ En de één gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde één, een ieder naar zijn bekwaamheid.’

Mattheüs 25:15

Brigitte.

waardering

Waardering op de werkvloer.

Waardering op je werk brengt werk geluk. Je voelt je waardevol door erkenning en waardering. Met plezier naar je werk gaan draagt bij tot lichamelijk en geestelijk welzijn. Omdat je het grootste deel van je leven op de werkvloer door brengt is dit zeker van belang. Ook als je thuiswerkt is waardering van belang.

Het stimuleert je om aan je opdrachten te werken en ideeën op te doen.

Waardering geven en waardering krijgen.

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de werknemers plezier haalt uit het krijgen en geven van een compliment. Een gemeend en oprecht compliment verbetert de prestaties. En ook heel belangrijk is dat het ziekte verzuim omlaag gaat. Omdat je onderling een goede relatie opbouwt verbetert de samenwerking met je collega’s hierdoor. Het brengt een positieve en goede sfeer op het werk.

‘Want zij hebben mijn geest verkwikt en die van u. Erken zulke mensen dan.’

1 Korintiërs: 16:18

Waardering is een basis behoefte.

Ieder mens heeft waardering nodig om zich goed te voelen, want het geeft je energie om je werk te kunnen doen. Welke vorm van waardering je ook geeft, als het maar oprecht en eerlijk is. En op een gepaste manier:

 • Positieve woorden.
 • Maak tijd vrij voor je werknemer of collega.
 • Je helpt de ander waar het nodig is.
 • High five of een schouderklop ( niet als er corona is).

Door  complimenten worden er geluksstoffen in je hersenen aangemaakt en dat heet dopamine.

Het gevoel van euforie zorgt ervoor dat je met plezier je werk doet, plus het stimuleert je om je taken te volbrengen.

Als je jezelf niet gewaardeerd voelt.

Neem niet meteen ontslag, ga eerst na of je gevoel wel klopt. Ga met je collega of leidinggevende in gesprek en wordt daarbij niet boos. Maak niemand verwijten want dan heb je kans dat de ander zich aangevallen voelt. Probeer het zo rustig en ontspannen mogelijk het gesprek aan te gaan.

 • Kies een geschikt moment.
 • Stel open vragen.
 • Vraag door als je de ander niet begrijpt.
 • Sta altijd open voor feedback.
 • Spreek je waardering uit.

Leg de lat niet te hoog, wees tevreden met wie je bent en vindt jezelf de moeite waard.

Bedenk altijd dat je Gods geliefde kind bent, je staat er niet alleen voor. Hij houdt van je zoals je bent.

‘Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen.’

Spreuken 16:3
christelijke blog pesten op het werk

Pesten op het werk.

Pesten op het werk komt vaker voor dan men denkt. Je kunt last krijgen van stress, dat kan zich aan uiten door niet meer kunnen slapen, en verlies van zelfvertrouwen. Op den lange duur kun je er zelfs depressief van worden.

Pesten op het werk

Wat is pesten.

Pesten is intimiderend gedrag collega’s of leidinggevenden, en kan zich uiten in onder andere:

 • negeren
 • buitensluiten
 • schelden
 • belachelijk maken
 • agressie
 • roddelen

Wat kan de reden zijn van het pesten.

Pesten geeft de pester een gevoel van macht. Hij of zij denkt door te pesten meer waardering van anderen te krijgen. Er populair door te worden en daardoor meer complimenten te krijgen. Vaak is een pester in het verleden zelf ook gepest, maar het kan ook door de opvoeding uit de jeugd zijn gekomen.

Als jezelf gepest wordt.

Een gebrek aan weerbaarheid kan je tot slachtoffer van pesten maken. Zelf ben ik in het verleden ook gepest op het werk. Ik was nogal een stil en teruggetrokken plus verlegen persoon, en was nog maar 16 jaar. Ook durfde ik niet voor mijzelf op te komen. Het pesten uitte zich dan ook door mij steeds belachelijk te maken. Ik schaamde mij en durfde het daarom tegen niemand te vertellen. Het hield pas op tot ik mijn ontslag kreeg, want ik durfde niet meer naar mijn werk te gaan.

Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.

Spreuken 12:18

Wat kun je er tegen doen.

Probeer aan te geven dat het pesten te ver gaat en dat je er last van hebt. Want het kan ook zomaar zijn dat de pester of pesters denken ‘dat het wel meevalt’. Helpt dat niet zoek dan hulp bij een vertrouwenspersoon van je werk of een maatschappelijk werker. Vraag advies bij anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, wat is hun ervaring hier mee? Als het allemaal niet helpt zoek dan een andere baan. Het gaat tenslotte ook om je gezondheid en geestelijk welzijn.

Kom voor jezelf op.

Ik schaamde mij ervoor en heb daarom nooit hulp durven zoeken. Mijn vertrouwen in God heeft mij er doorheen gesleept. Echt geloven deed ik toen nog niet, maar toch wist en voelde ik dat Hij met mij was. En dat was heel bijzonder. Omdat pesten altijd gevolgen heeft voor andere dingen in je leven, ben ik later op een groepstraining gegaan om voor mijzelf op te durven komen. En dat heeft zeker zijn vruchten af geworpen. Ik durfde anderen aan te spreken in een groep, en durfde mijn grenzen aan te geven. En tijdens die training kwam ik er ook achter dat ik hooggevoelig ben en introvert. Je kunt dan te veel prikkels binnen krijgen uit je omgeving. Ook daar heb ik mee om leren gaan.

Houd moed

Stap uit je slachtoffer rol en kom voor jezelf op, dan gaat er een andere wereld voor je open.

Komt tot Mij, allen die vermoeid zijn en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Matteüs 11:28-29.

Geschreven door Brigitte de Jong

Andere blogs van Brigitte

blog thuizorg

Werken in de thuiszorg.

Er zijn steeds meer ouderen die thuis hulp nodig hebben. Dat kan onder andere zijn een hulp in de huishouding, of hulp bij het douchen, aankleden of hulp bij het toedienen van medicatie. Door de druk op de zorg is er helaas vaak geen tijd meer voor een gesprek en een luisterend oor. Terwijl juist daar zo’n grote behoefte aan is.

Ik heb zelf vanaf 2007 tot en met september 2020 met veel plezier in de thuiszorg gewerkt. Het was precies wat ik zocht, mensen helpen die zo hard hulp nodig hebben. Het is enorm dankbaar werk, gezegend voelde ik mij met deze baan. Ik werkte als hulp bij het huishouden, het belang daarvan wordt helaas erg onderschat. Dat was voor mij des te meer een reden om het door te zetten. Want er komt zoveel meer bij kijken.

Meer dan huishouden alleen.

Het is ook je taak om te signaleren, of er iets van belang is met betrekking tot je cliënt om aan je leidinggevende door te geven. Het kan zijn dat je cliënt niet meer voor zichzelf kan zorgen, of deels niet mee. Zo kan het zijn dat het gedrag ineens veranderd, bijvoorbeeld niet meer willen eten of geen maaltijd meer kunnen maken. Etenswaren die bederven in de koelkast, of lichamelijke gebreken krijgen. Het is van belang daar heel goed op te letten.

Er kunnen ook situaties voorkomen die minder leuk zijn. Het is van belang daar goed mee om te kunnen gaan. Meestal kun je daar een (korte) cursus over krijgen. Ik heb dat ook gedaan en dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Het kan zijn dat je opeens geen goed meer kan doen bij de cliënt, degene wordt opeens onvriendelijk, of je kan met een cliënt niet goed communiceren. Daarom is het van belang dat je bij dit werk inlevingsvermogen hebt. En erg veel geduld. En daarmee bedoel ik dat het kan voorkomen dat degene zich niet goed kan uiten, veel pijn heeft, de kinderen niet meer ziet, of zich eenzaam voelt. Bijna altijd is er wel een reden voor bepaald gedrag.

Van werk naar dierbare en mooie herinneringen.

Bij mij werd in 2018 de diagnose reuma gesteld. Het afgelopen jaar werd het werk in de thuiszorg helaas te zwaar. Door de reuma ging ik langzaam achteruit waardoor ik beetje bij beetje steeds meer minder uren kon werken. En op den duur ging het helaas helemaal niet meer. Met pijn in het hart ben ik gestopt, ik miste het enorm want met een aantal cliënten had ik heel mooie band opgebouwd. Mijn gedachten gaan vaak terug naar die mooie momenten, het zijn nu dierbare en mooie herinneringen die in mijn hart gegrift zijn.

De helende werking van de natuur.

Soms kan het werk ook heel heftig zijn, want als een cliënt ernstig ziek wordt en het onvermijdelijke afscheid komt. Gelukkig kon ik daar goed mee om gaan, en lukte dat niet dan haalde ik de rust en berusting uit de natuur. Dat hielp enorm, een strandwandeling langs de zee met de rustgevende geluiden van de golven, een heerlijke frisse boswandeling, of je hoofd lekker leeg maken door de frisse wind in je haren te voelen door een eind te fietsen.

Nieuwe uitdaging.

Ik ben heel dankbaar dat ik dit werk heb kunnen doen. Nu heb ik mij op het schrijven gericht, het zat mij als kind al in de vingers. En ik heb sterk het gevoel daarmee aan te slag te gaan, wie weet…Met plezier volg ik al een cursus korte verhalen schrijven, en nu hoop ik te kunnen gaan bloggen. Spannend hoor, zo hoop ik op deze manier voor anderen wat te kunnen betekenen.

Ik zal mijzelf even voorstellen: mijn naam is Brigitte, ik ben 58 jaar en alleenstaand. En ik woon in den Burg, op het mooie eiland Texel.

‘Zoals U wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.’

Lukas 6:31

Bloghop: Uitdaging (vervolg)

Eind jullie schreef ik een bericht over #uitdaging met daarin de oproep om mee te doen met deze bloghop. De bloghop gold voor de maand augustus en blogs konden ingediend worden tot 31 augustus.

En er zijn heel wat reacties geweest! Blijkbaar sprak het onderwerp heel erg aan. Zelfs iemand die niet in de groep Christelijke Bloggers zat, wou graag mee doen. Erg leuk.

In dit bericht zal ik de blogs kort langs gaan en daarna zal ik bekend maken wie het onderwerp voor september-oktober mag gaan bedenken en met dat onderwerp mensen mag gaan uitdagen om te schrijven.

Een verjaardag met een uitdaging

Het eerste blog wat binnen kwam, was van Wat ik Geloof. Dit blog was een bericht op Instagram en ging over een verjaardag met een uitdaging. De schrijver heeft haar verjaardag doorgebracht in de natuur. Ze had 3 sups (stand up paddles) gehuurd. Echter heeft ze watervrees en was dit daardoor een grote uitdaging. Uiteindelijk deelt ze twee gezegdes:

“Twee gezegdes die power geven bij een uitdaging vind ik “Face your fears and live your dream”. Als de gedachte “dat lijkt me echt leuk” door je hoofd schiet, ga de uitdaging aan. God loopt naast je.

Denk je daarna “Maar dat kan ik niet!”, onthoudt dan: What doesn’t kill you, makes you stronger!”

In alles God zien

Chiel Voerman daagt ons op Chiel Voerman Blog uit om God in alles te zien. God maakt zichzelf in zijn schepping bekend. Hierbij zingt hij graag het lied ‘In Alles’ van Sela:

Als wij voor uitdagingen staan, zijn wij soms zelf aan zet. Soms moeten wij alle controle loslaten en zeggen: Hier ben ik HEER! Wij vinden het soms lastig om God in alles te zien. Wat gaaf dat we een God hebben die aan ons steeds blijft vragen: Waar ben je?

It’s gonna be alright!

Elya de Leeuw schrijft op Krullies Schrijfsels over de uitdagingen in deze wereld. Wat is er veel ellende te lezen in het nieuws. Elya gaat na vijf maanden ziek te zijn geweest weer opbouwen. Dat betekent ook dat zij kwetsbaar is en dus op zichzelf moet letten, maar dat is in deze tijd wel een uitdaging.

Een uitdaging is volgens het woordenboek ‘iets dat inspireert omdat het moeilijk is’. Wat vind jij moeilijk, maar inspireert je tegelijk?

Ook in de bijbel komen mensen voor uitdagingen te staan. Toch loopt het vaak goed af, want Jezus is er bij. Leg je leven maar in zijn handen.

Welke uitdaging ga jij aan?

Op Waardevol en Uniek daagt Johanneke Plaggenmarsch ons uit voor de 40 dagen challenge met het thema ‘Ik ben waardevol’. Haar dochter wou graag een 24-uurs challenge doen met het gezin. Dat betekent 24 uur buiten in de tuin leven en slapen. Alleen voor het toilet mag je binnen naar het toilet gaan. Lezen, puzzelen, spelletjes en andere activiteiten die je buiten kan doen. Ik vond het zelf een erg leuk idee om dit te doen met het gezin. Ik denk dat het je band binnen het gezin erg kan versterken.

Johanneke heeft bij Waardevol en Uniek nu een nieuwe challenge ontwikkeld: een veertig dagen challenge. Veertig dagen lang, verdeeld over 8 weken, ga je aan de slag met uitdagende opdrachten, lees je overdenkingen of luister je naar bemoedigende liederen en inspirerende video’s. Weet jij hoe waardevol je bent? Geloof je het ook met je hart? Zo nee, bekijk dan eens meer informatie over de veertig dagen challenge!

Bloggen in de vakantie

Aritha Vermeulen heeft een blog geschreven over bloggen in de vakantie. De zomervakantie is gehaald en gaat op zoek naar balans tussen inspanning en ontspanning. Ze geeft 7 tips:

 1. Installeer een Pomodoro Timer. Deze geeft na 25 minuten werken, 5 minuten rust.
 2. Wandelen in het bos is voor haar een goede manier om af te remmen en tot rust te komen.
 3. Het boek ‘Nooit meer burn-out‘ geeft je praktische opdrachten om je stressniveau te verlagen.
 4. Lezen in de avond.
 5. Een eigen werkplek zorgt tijdens het werken voor rust in haar hoofd.
 6. Foto’s maken zorgt bij haar voor ontspanning.
 7. Af en toe niks doen geeft rust in haar hoofd.

Bloggen in de vakantie was een mooie uitdaging. Het ging over een stapje terug, stap op, paniek, omgaan met tegenslagen, wandelen en familieleven. Al bloggend ontdekte ik hoe bijzonder het gewone is. Ik houd ervan.

Hechting en vertrouwen

Ina Eertink laat een stukje van haar hart en ziel zien, wanneer zij in dichtvorm schrijft over haar problemen met hechting en vertrouwen. Het kan erg moeilijk zijn om mensen te vertrouwen, zeker als dit al eens heeft gezorgd voor veel pijn. Of misschien heeft het juist (ook) een andere kant. Zodra je iemand vertrouwt, raak je te veel aan die persoon gehecht.

Hoewel er problemen met vertrouwen en hechting zijn, is het verlangen naar pure en echte liefde groot. Een arm om je heen, even niet alleen en iemand die je begrijpt en ziet. Angstige en onzekere vragen kunnen je erg belemmeren en er voor zorgen dat je jezelf niet durft te zijn.

Toch weet ze dat ze op God kan bouwen. Maar het voelen is lastig. Ben ik wel goed genoeg voor Hem? Heb ik wel genoeg over Hem geleerd? Wijst Hij mij niet af? Dat zou de pijnlijkste afwijzing zijn. Dan kun je alleen met je hoofd op God vertrouwen en dat Hij zijn plan met je zal uitvouwen. Ook als je worstelt met moeilijkheden en pijn.

De ontknoping

En dan, na alle blogs gelezen te hebben, moet ik een winnaar kiezen van de Bloghop. Hoewel alle blogs mij erg aanspraken en ik het best moeilijk vond om een favoriet te kiezen, spreekt uiteindelijk het blog van Johanneke Plaggenmarsch op Waardevol en Uniek mij het meest aan. Dit blog vertelt over persoonlijke uitdagingen en biedt daarnaast ook een uitdaging aan ons als lezers.

Liefde voor collega’s

Hoe uit je je liefde in coronatijd? Liefde heeft veel verschillende vormen. Bij verschillende mensen horen ook verschillende vormen van liefde. In sommige gevallen ligt de liefde er dik op (bijv. bij je partner), bij sommige mensen is het duidelijk (bijv. Familie), maar hoe zit het bij collega’s (en dan bedoel ik geen geheime relaties op de werkvloer)?

Deze blog is onderdeel van de bloghop van mei/juni met het thema ‘liefde dichtbij’ van Chiel Voerman Blog.

bloghop liefde dichtbij

Liefde voor collega’s

Liefde voor collega’s is mogelijk niet iets waar je veel over praat. Werk is tenslotte werk, daar hebben we zakelijke relaties. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat wij hen op werk tegen komen en we zijn ook blij als we weer weekend hebben (over het algemeen). Maar wat als het niet vanzelfsprekend is als je je collega’s tegen komt?

We werken nu ongeveer 8 tot 10 weken thuis. Daar zit je vaak alleen op een kamer te werken of in de woonkamer. Hoe is dat voor jou? Voelt dat net als op kantoor of toch anders? En mis je iets? Ik hoor het graag hieronder.

Mijn werksituatie

Ik werk inmiddels 10 weken thuis (sinds 18 maart). Als ik thuis werk zit ik vaak alleen op onze “hobbykamer” te werken. Regelmatig komen er mails en soms telefoontjes binnen. Daarnaast heb ik vrijwel elke dag afspraken in mijn agenda, dit vaak via Skype lopen. Ook heb ik regelmatig informeel contact met collega’s, waarin bijvoorbeeld besproken wordt wat we in het weekend hebben gedaan. Ik spreek dus dagelijks mensen, zowel formeel als informeel.

Collega’s in de huiskamer

Door het videobellen komt het contact met collega’s tot in de woonkamer. Je bespreekt misschien lief en leed met je collega’s. Wat dat betreft komt de “liefde” dichtbij (om een brug naar het thema te maken). Ondanks dat, mis ik toch iets, maar wat?

thuiswerken

Op kantoor

Op kantoor zit je vaak met meerdere collega’s op een kamer. Je praat daar over je weekend, wat je bezig houdt, etc. Je wisselt af met het halen van koffie òf men kiest er voor om zelf koffie te halen. Dan loop je door de gang naar het koffieapparaat en onderweg kom je een collega tegen. Je maakt een praatje over die ene mail die hij net heeft gestuurd. Daar komt vervolgens weer iets uit om op te pakken.
Als je terug loopt, zie je een andere collega zitten, die je nog een vraag wou stellen. Nadat je de koffie hebt gebracht, loop je naar die collega toe en stelt je vraag. Daarna loop je terug naar je plek (schrijft eventueel nog de nieuwe taak van net op) en gaat weer aan het werk.

Liefde dichtbij (of juist niet)

Toen ik dit na ging, ontdekte ik wat ik het meest miste. Het is de sfeer van kantoor, het meeleven met collega’s en de nabijheid van collega’s. En die liefde komt helaas niet door videobellen, maar eigenlijk alleen op kantoor dichtbij.

liefde voor je werk
liefde voor je werk
christelijke-vacaturebank

Zwolse vacaturebank helpt christelijke werkgevers aan personeel

Zwollenaar Alex Rebergen (26) runt sinds enige tijd de Christelijke vacaturebank (CVB). Daarmee wil hij ‘bedrijven met een christelijke grondslag’ aan ’t juiste personeel helpen. Niet om te discrimineren overigens. ,,Iedereen mag solliciteren.”

christelijke vacatures

Wie is Alex Rebergen?

,,Vorig jaar juni ben ik afgestudeerd aan de opleiding Human Resource Management (HRM) op Windesheim. Ik ben altijd al ondernemend geweest, maar centraal in mijn leven staat ’t helpen van mensen. Zo heb ik jaren in de gehandicaptenzorg gewerkt. Nu help ik mensen op een praktische manier aan een baan. Ik bied vacatures en blogs, maar help ook met ’t zoeken naar vacatures aan de hand van een Curriculum Vitae. Bovendien plaats ik oproepjes voor anderen, op basis van CV en een kort gesprek.”

Waarom ben je een christelijke vacaturebank begonnen?

,,Tijdens mijn stage en afstuderen bij Bouwmensen Apeldoorn heb ik veel projecten opgestart. Dat wilde ik blijven doen. Ik zocht een kans op de arbeidsmarkt en kwam op ’t idee van een christelijke vacaturebank, want dat bestaat nog nauwelijks. Ik wil werkzoekenden en werkgevers met een christelijke grondslag aan elkaar verbinden. Deze werkgevers kunnen op die manier vacatures onder de aandacht brengen van de doelgroep die zij – over het algemeen – beogen.”

Mag dat eigenlijk wel? Da’s toch discriminerend richting niet-christenen?

,,Uiteraard heb ik onderzoek gedaan. Mijn vacaturebank discrimineert  niet, omdat we gericht zijn op christelijke werkgevers. Daar wordt ’t onderscheid gemaakt. Iedereen mag bij hen solliciteren, ook niet-christenen. De beoordeling leggen we bij de werkgevers. We motiveren wel zo veel mogelijk te kijken naar de mens achter de CV en niet te veel naar geloofsovertuiging.”

Wat is het doel dat je wilt bereiken?

,,Op dit moment groei ik sterk. Het aantal klanten, vacatures en websitebezoekers is dit jaar verdubbeld. Die groei wil ik doorzetten, om daarnaast mijn diensten uit te breiden. Voor werkzoekenden denk  ik aan jobcoaching, voor werkgevers aan detachering. Uiteindelijk wil ik ’t grootste uitzend-  en detacheringsbureau in christelijk Nederland worden.”

Bron: De Stentor (https://www.destentor.nl/zwolle/zwolse-vacaturebank-helpt-christelijke-werkgevers-aan-personeel~a6ec25cc/?fbclid=IwAR3MQ6v5IJrxwvf1cPSuknao8giabjB-Ir8XhyRl5JhJD-ozKuO9H4czAMI)

Lees ook: https://www.christelijke-vacaturebank.nl/alex-rebergen-zijn-christelijke-vacaturebank/

Christelijke Vacaturebank

2017: startjaar vol ontwikkelingen

Het oude jaar is bijna voorbij en we gaan 2018 in. Tijd om terug te kijken op het oude jaar en vooruit te blikken op het nieuwe jaar dus. Hoewel ik mijn meeste blogs tegenwoordig schrijf op de website van Christelijke Jonge Mannen, leek het mij goed om op deze website toch even aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de Christelijke Vacaturebank in 2017. 

Start

In februari startte de Christelijke Vacaturebank. Eerst werd de website ontworpen, vervolgens volgde een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Na enig rondbellen volgde de eerste vacature.  Eerst begon ik gratis, om zo organisaties de kans te geven om kennis te maken met de website. Vervolgens volgde de eerste betaalde vacature op de website. Steeds meer partners sloten zich aan en uiteindelijk was er een mooi aantal organisaties dat zich had aangesloten.

Partners

Een volgende mooie stap was de banner die De Hoop ggz bij mij wou plaatsen. Dit zorgde er voor dat de inkomsten tot zover stegen dat we verder konden ontwikkelen. Vervolgens liet ik een nieuw logo ontwerpen door Jelmer van Til. Dit zorgde er voor dat de Christelijke Vacaturebank een betere uitstraling kreeg. Steeds meer organisaties sloten zich bij aan. Ik wil met name ook Compassion, Ifes Nederland, Protestantse Kerk Nederland, Christelijk Gastouderbureau Korelon en Krusada Bonaire bedanken voor het vertrouwen wat zij mij hebben geschonken.

Naast de organisaties die zich aansloten, lieten ook steeds meer mensen hun CV achter bij de Christelijke Vacaturebank. Deze CV’s zorgden er voor dat ik mensen kon informeren op nieuwe vacatures. Ook op social media ontwikkelde de Christelijke Vacaturebank. Zo is de Christelijke Vacaturebank te vinden op Facebook, Linkedin, Google+, Twitter en Instagram. Ook op de zoekmachine van Google zijn we goed te vinden, doordat ik me als bedrijf kon aanmelden. Hoewel verschillende andere links boven aan staan in de zoekmachine, staat de Christelijke Vacaturebank er in als bedrijf. Hierdoor zijn we goed te vinden. Ook wat betreft de website vinden jullie de Christelijke Vacaturebank steeds beter. In 2017 hebben jullie (tot nu toe) met ruim 1500 bezoekers maar liefst 3800 keer de website bekeken.

Internationale bekendheid

christelijke vacaturebank

Verder heeft de Christelijke Vacaturebank in de loop van het jaar een internationale bekendheid opgebouwd. Aan het begin van het jaar had ik een vacature van Crown Packaging & Plastics in Ethiopië. Aan het eind van het jaar gaf Krusada Bonaire mij haar vertrouwen. Zo hebben we een dekking opgebouwd in veel verschillende landen. Een greep waar de bezoekers vandaan komen: Nederland, USA, Duitsland, Caribisch Nederland, Canada, Ierland, Haïti, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.

Samenwerking

Ten slotte heb ik met georiënteerd op samenwerkingsmogelijkheden. Zo heb ik een samenwerking mogen aangaan met Christelijke Jonge Mannen. Zij prijzen onze vacatures aan en geven een banner van de Christelijke Vacaturebank weer. Daarnaast heb ik me georiënteerd op een samenwerking met Spring, het moederbedrijf van twee andere christelijke vacaturesites. Dit heeft helaas nog niet tot een samenwerking geleid, maar mogelijk zal dit in de toekomst gebeuren.

Vooruitkijken (2018)christelijke-vacaturebank

Hoewel niemand weet wat de toekomst brengt, kijken we vooruit naar 2018. We maken plannen voor de toekomst. In 2018 wil ik de Christelijke Vacaturebank nog verder ontwikkelen. Uiteraard hoop ik op het vertrouwen van nog meer organisaties en ik hoop nog meer CV’s van kandidaten te ontvangen. De verwerking en het gebruik hiervan hoop ik nog verder te verbeteren. Verder hoop ik ter zijner tijd een nieuwe website te (laten) ontwikkelen. Ook hoop ik de samenwerking met Christelijke Jonge Mannen en Spring voort te zetten, en zo mogelijk te verbeteren.

Een volgende ontwikkeling zouden nieuwe diensten kunnen zijn. Op dit moment bieden we plaatsing van vacatures, werving- en selectieprocedures en plaatsing van banners aan. Hier hoop ik te zijner tijd nog nieuwe mogelijkheden, zoals personeelsdiensten (uitzenden/detacheren) aan toe te kunnen voegen en mogelijk ook jobcoaching voor werkzoekenden. Ik hoor graag uw mening hierover (hieronder of via social media): wat zou u nog van de Christelijke Vacaturebank willen zien?

Tot slotChristelijke Vacaturebank

Nogmaals wil ik alle partners in 2017 bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen. Ook kandidaten die hun CV hebben ingeleverd wil ik bedanken. Heb je inmiddels een baan gevonden? laat het dan weten. Zo voorkomen we samen onzinnige mails en teleurstellingen. Alvast bedankt!