HSP op het werk.

HSP betekent High Sensitive Person, dat je een hoogsensitieve persoon bent. Je ervaart prikkels van buitenaf heel intens. Prikkels zoals zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Een HSP persoon kan bijvoorbeeld muziek, kunst of een film intensief ervaren. Veel kunstenaars zijn personen met HSP. En het is een aangeboren eigenschap wat recent bewezen is.

Onbegrip en misstanden.

Als er op de juiste manier mee wordt omgegaan is het een positieve eigenschap. Twintig procent van de bevolking is HSP. En natuurlijk heb je er op de werkvloer ook mee te maken. Helaas hebben veel leidinggevenden te weinig te weinig oog en kennis voor een werknemer met HSP. Daardoor kunnen er misstanden ontstaan. Door het onbegrip en het gevoel niet begrepen te worden, is het resultaat dat mensen met HSP onzeker worden en dat is jammer. Want juist deze mensen hebben veel talent.

Eigenschappen van een High Sensitive Person.

  • Betrouwbaar en toegankelijk.
  • Discreet en integer.
  • Een hoog rechtvaardigheidsgevoel.
  • Voelen sfeer heel goed aan.
  • Perfectionistisch.
  • Creatief en empathisch.
  • Oog voor details en snel verbanden kunnen zien.

‘Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is.’

Filippenzen 2:4

De juiste omgang.

Zelf ben ik ook HS, en heb daar in het verleden op mijn werk heel veel last van gehad. Want in die tijd was er helemaal niets over bekend. Daardoor heb ik veel stress ervaren wat doorwerkte tot in mijn privé leven.

Voor de HSP werknemer.

 Het is van belang om dit te bespreken met de werkgever en collega’s . Want pas dan heb je kans op verbetering. Ga uitgerust naar je werk, heb je slaapproblemen dan is het belangrijk om hulp te gaan vragen. Neem ook je concentratie onder de loep, want als je niet goed kunt concentreren op je werk geeft dat ook problemen. Ga van te voren na of je fulltime of beter parttime kunt gaan werken. Bespreek of jezelf je uren in kunt delen, en bijvoorbeeld wanneer je pauze nodig hebt. Ben je snel afgeleid vraag dan of je oortjes of een koptelefoon mag gebruiken.

Voor de werkgever.

Ga met je werknemer in gesprek. Bespreek de knelpunten en hoe het eventueel anders kan. Een HSP werknemer is creatief, heeft specifieke talenten en vindt een goed gesprek van belang. Deze werknemer heeft vaak een rustige werkomgeving nodig en zo min mogelijk afleiding.

Als dit allemaal lukt is het een plezier en een zegen voor werkgever en werknemer. En zeker een goede aanwinst voor u als werkgever.

‘ En de één gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde één, een ieder naar zijn bekwaamheid.’

Mattheüs 25:15

Brigitte.

Uncategorized